Valitse sivu

Ajankohtaista

Asiakastyytyväisyyskysely 2014

02.12.2014 | Ajankohtaista

Pickala Golfin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa 2014. Kysely lähetettiin 2.478 osakkaalle, pelioikeuden haltijalle tai jäsenelle sähköpostitse, vastauksia saatiin 822. Vastausprosentti oli 33ja se oli täsmälleen sama kuin kuin edellisvuonna. Avoimia palautteita tuli hyvin runsaasti, 58 sivun verran. Näin ollen vastauksia voidaan yleistää varsin hyvin koko Pickala Golfin asiakaskuntaan. Pelaajien antama palaute on toimintamme kehittämisen kannalta todella tärkeää ja haluamme kiittää kaikkia vastanneita arvokkaista mielipiteistänne.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Garmin Approach S2 GPS-kello (arvo noin 200 €). Arpaonni suosi Jari Niemistä, Onnea!

Kyselyn toteutus oli pääosin samanlainen kuin viime vuonna, joten tietojen vertailu on mahdollista ja näemme, miten asiakastyytyväisyys on kehittynyt. Kyselyssä käytettiin arvoasteikkoa 1-6 (1=”täysin erimieltä, 6=”täysin samaa mieltä).

Vastaajista 70 % oli miehiä, naisia oli 30 %, tämä jakauma noudattaa myös jäsenistön sukupuolirakennetta. Vastaajista lähes 90 % oli iältään yli 35-vuotiaita, 51 % oli yli 56-vuotiaita. 56 % vastaajien tasoituksista oli alle 18,4 ja 47 % vastaajista oli pelannut Pickalassa yli 30 kierrosta. Vastaajista osakkaita oli 51 %, vuokrapelaajia 44 % ja jäseniä ilman pelioikeutta 5 %.

Kentistä Forest koetaan edelleen selkeästi parhaaksi, erityisesti tiipaikkojen, väylien ja griinien kunto saivat hyvät arvosanat. Park- ja Seaside-kenttien arvosanat olivat keskenään samalla tasollla. Greenien kunto sai edellisvuotta paremman arvosanan. Selkein kehityskohde kenttien osalta on edelleen bunkkereiden kunto, vaikka arvosana on parantunut viime vuodesta. Tämä tuli selvästi esille myös avoimissa vastauksissa. Pelaamisen puolella jälkien korjaamista peräänkuulutettiin edelleen ja pelaamaan pääsy oli heikentynyt selvästi. Tyytyväisyys pelikierrosten riittävästä nopeudesta oli parantunut hieman. Rangen parantuneet olosuhteet näkyvät kohonneena tyytyväisyytenä.

Caddiemasterin palveluihin on oltu tyytyväisiä: Peliaikojen varaaminen ja ilmoittautuminen sujuvat hyvin ja nopeasti, caddiemasterin palvelu on ystävällistä, sujuvaa ja asiantuntevaa sekä aukioloajat ovat riittävät. Kehityskohtina pysyvät edelleen tavoitettavuus puhelimitse ja pallorännin toimivuus.

Vastaajista noin puolet oli käyttänyt Mika Piltz Golf Schoolin palveluja. Valmennuksen tasoon oltiin tyytyväisiä ja ryhmätuntien hinnoittelu koettiin viime vuotta sopivammaksi. Mika Piltz sai edelleen huippuarvosanan ja Nino di Lucan arvostus on parantunut. Parantamista löytyy golfopetuksen saamisessa viikonloppuisin.

Pro Shopin myytävät tuotteet koettiin laadukkaiksi, palvelu hyväksi ja asiantuntevaksi. Vastaajien mielestä kehityskohteita viestinnän lisäksi ovat valikoima ja hinnoittelu.

Ravintolatoiminnan koettiin kehittyneen edellisestä kaudesta. Lähinnä parannettavaa on tuotevalikoiman ja sen vaihtuvuuden osalta. Kotiruokalounaan laatu oli parantunut. Hintatason sopivuus on sai kyselyn perusteella heikoimman arvosana, mutta oli kuitenkin parantunut hieman. Forestin taukokioskiin oltiin edelleen erittäin tyytyväisiä.

Viestintään oltiin tyytyväisempiä kuin viime kyselyssä. Viestinnän riittävyys, avoimuus ja oikea-aikaisuus saivat kaikki hyvät arvosanat. Tyytyväisyys Pickala Golfin ilmapiiriin oli laskenut aavistuksen verran. NPS-kysymys (asteikko 1-10) kertoo, miten halukkaita vastaajat ovat suosittelemaan Pickalaa ystävilleen ja tuttavilleen. Tämä arvosana laski, mutta on kuitenkin hyvällä tasolla.

Kauden aikana tehtiin uudistuksia ja muutoksia, joista Forestin väylätaululaatikot otettiin hyvin vastaan, mutta uudet tiimerkit eivät vastausten perusteella motivoi pelaamaan eri tiipaikoilta. Ehkäpä tämä vaatii hieman totuttelua.

Tiedotamme tulevan kevään aikana tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan tyytyväisyyttä toimintojen ja palvelujen eri osa-alueilla.

Ohessa linkki kyselyn yhteenvetoraporttiin.

Jari Hakkarainen
Toimitusjohtaja
Oy Pickala Golf Ab

Yhteenveto 2014

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf