Valitse sivu

Ajankohtaista

HALLITUKSEN TIEDOTE 08.04.2005

08.04.2005 | Ajankohtaista

OY PICKALA GOLF AB HALLITUKSEN TIEDOTE 8.4.2005 TIETOA OY PICKALA GOLF AB:LLE OSOITETUISTA HAASTEISTA JA MUISTA AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Oy Pickala Golf Ab:n osakas, Oy Juventus Consulting Ab, edustajanaan toimitusjohtaja Jorma Lehikoinen, on 28.2.2005 haastanut yhtiön toistamiseen oikeuteen vaatien ensisijaisesti 29.11.2004 pidetyn yhtiökokouksen julistamista pätemättömäksi. Vaatimustaan kantaja perustelee mm. sillä, että kokoukseen oli kerätty valtakirjoja, ja että yhtiö ei ollut lähettänyt joidenkin osakkaiden kirjelmiä edelleen kaikille osakkaille. Lisäksi haasteessa on useita toissijaisia vaateita. Kyseinen yhtiökokous valmisteltiin erittäin huolellisesti ja siinä noudatettiin kaikilta osin osakeyhtiölakia ja Oy Pickala Golf Ab:n yhtiöjärjestystä. Lakimiehemme ovat tutkineet kanteen. Mihinkään kanteessa esitettyyn väitteeseen kantajalla ei ole näyttöä ja ne ovat täysin perusteettomia. Olemme esittäneet oikeudelle kanteen hylkäämistä kaikilta osin. Sama kantaja on haastanut yhtiön oikeuteen jo kahdesta vuoden 2003 yhtiökokouksesta. Kanteen nostossa ja puutteellisten haastehakemusten täydentämisessä kantaja pelasi ilmeisen tarkoituksellisesti aikaa niin, että oikeudenkäynti toteutui vasta 23.6.2004. Kuitenkin kantaja jätti syytä ilmoittamatta tulematta tähän itse vaatimaansa oikeudenkäyntiin. Kantajan kaikki vaateet hylättiin tuolloin oikeudessa ja hänet määrättiin maksamaan Oy Pickala Golf Ab:n kaikki oikeudenkäyntikulut. Kantaja vältteli kaikin keinoin em. tuomion tiedoksisaantia ja Oy Pickala Golf Ab joutui käyttämään haastemiestä tuomion saattamiseksi kantajan tietoon, mikä onnistui vasta 16.9.2004. Kantaja jätti 15.10.2004 oikeudelle jutun takaisinsaantihakemuksen, jossa hän viittasi mahdolliseen uuteen lisänäyttöön. Tätä lisänäyttöä kantaja ei ole tietojemme mukaan vieläkään toimittanut oikeudelle, ja juttu on edelleen tältä osin kesken. Yhtiö on kiirehtinyt oikeutta tekemään asiasta lopulliset päätökset. Oy Pickala Golf Ab:n mielestä kyseessä on oikeudenkäyntikaaren 29 luvun 1 §:ssä tarkoitettu oikeudenkäynnin väärinkäyttötilanne, jolla pyritään vain haittaamaan yhtiön toimintaa. Yhtiö on vastannut aina kaikkiin oikeuden pyyntöihin välittömästi ja kiirehtinyt oikeudenkäyntejä. Kantaja puolestaan on pyrkinyt lykkäämään niitä monin keinoin. Maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen vakuudeksi kantajan omaisuutta on haettu yhtiön toimesta oikeudessa hukkaamiskieltoon. Viimeisen haasteen yhteydessä on tullut esiin taas joitakin vääristeltyjä väitteitä ja huhuja, jotka tuntuvat elävän sitkeästi kaikesta tiedottamisesta huolimatta. Seuraavaksi niihin jälleen oikaisuja:  Uuden kentän kustannukset ovat pysyneet jo vuosi sitten esitetyn arvion puitteissa. Asia tullaan käymään taas läpi kevään yhtiökokouksessa.  Yhtiö ei ole tuottanut toiminnallista tappiota. Keskinäisessä yhtiössä poistoja tarvitsee tehdä vain kulloisiakin investointeja vastaavasti. Näistä syntyvä tappio on ”laskennallista”, kun investoinnit päätetään jo vastikkeen yhteydessä. Pickalassa poistot ja tulos ovat vaihdelleet vuosittain suunnitelmallisesti paljonkin, jotta olemme voineet hyödyntää lainmukaisia alhaisia sosiaaliturvamaksuja. Viime vuoden budjetin toteutuma on yllättävän hyvä, kun huomioidaan sään tuomat lisäkustannukset ja sen aiheuttama tulojen pienentyminen.  Uuden kentän maapohjan kauppa ei sisällä mitään poikkeuksellisia ehtoja tai piilotettuja rasitteita, jotka siirtyisivät myyjältä ostajalle. Kauppakirjassa on vain selvästi sanottu se, mikä aina tällaiseen kauppaan sisältyy: Jos myytävään maahan kohdistuu uusia rasitteita esim. tulevan kaavoituksen johdosta, niin ne kuuluvat uudelle omistajalle. Vastaavat pykälät ovat alkuperäistenkin maa-alueiden kauppakirjoissa.  Klubitalon remontti on pakon sanelema ja täysin yhtiökokouksen päätöksen mukainen. Keittiö ei täyttänyt enää viranomaismääräyksiä ja katto oli aikoinaan rakennettu sellaiseksi, että se vuoti useista kohdista ja vaati kokonaisuudistuksen. Ilman tätä remonttia klubin rakenteet olisivat alkaneet tuhoutua. Yleensä ravintolakeittiön käyttöiäksi lasketaan alle 7 – 8 vuotta. Pickalan klubin keittiö on jo tuplasti tämän ikäinen.  Rakenteilla olevaa opetustilaa ns. golfstudiota on väitetty yhtiön toimialapykälän vastaiseksi. Tila on nykyaikainen golfin pelaajia palveleva kouluttautumispaikka ja näin toimialamme mukainen kentän osa kuten esim. ravintola. Oikeudenkäynnit ja jatkuvat riitaiset yhtiökokoukset, joiden alla levitetään tahallisesti väärää tai vääristeltyjä tietoja, eivät anna hyvää kuvaa yhtiöstämme. Haasteet aiheuttavat myös aina kuluja ja vievät sekä yhtiön johdon että hallinnon aikaa. Näkyvä riitely on erityisen haitallista, jos päätämme myydä uusia osakkeita pelioikeuksineen rakennusvelkojen maksamiseksi. Hallitus on pyrkinyt aina parhaan ymmärryksensä mukaan toimimaan yhtiön ja samalla kaikkien osakkaiden edut huomioiden. Olemme yrittäneet aina erityisesti miettiä, mitä golfyhtiön tyypillinen pelaava osakas ajattelee. Yli tuhannen osakkaan yhtiössä päätökset eivät valitettavasti aina vastaa kaikkien toiveita. Osa päätöksistä on jouduttu ja varmaan vastakin joudutaan tekemään yhtiökokouksissa äänestämällä. Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni osakas voisi tulla henkilökohtaisesti 11.04.2005 yhtiökokoukseen käyttämään hänelle kuuluvaa ylintä päätösvaltaa. Valtakirjan antaminen on toinen keino olla mukana päätöksenteossa. Tällöin on syytä varmistaa, miten valtakirjan saaja aikoo toimia kussakin kokouksen asiakohdassa, kuten tilinpäätöksen hyväksymisessä ja vastuuvapauden myöntämisessä, jottei valtakirjalla tueta oman kantansa vastaisia päätöksiä minkään asian kohdalla. Rakentavaa yhtiökokousta toivoen Olli Hakkarainen Oy Pickala Golf Ab: hallituksen puheenjohtaja

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf