Valitse sivu

Ajankohtaista

Kokouskutsu: Oy Pickala Golf Ab:n syyskokous 22.11.2018

31.10.2018 | Ajankohtaista

KOKOUSKUTSU – OY PICKALA GOLF AB:N SYYSKOKOUS

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, mikä pidetään torstaina 22.11.2018 klo 18:30 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) Innopoli 1, Leonardo-Sali, Tekniikantie 12, Espoo.

Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1.    Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.

 • Hallituksen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
 • Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteen yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2019 vastikkeen suuruudeksi 890 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 890 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 1.780 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 2.670 euroa.

2.    Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

 • Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
 • Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3.    Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.

 • Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 22.11.2016. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7). Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan Petér Nygård, Esa Kankainen, Marjatta Rytömaa, Pia Rautakorpi, Jukka Utriainen, Jorma Turunen ja Veijo Käyhty.

4.    Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).

 • Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.

5     Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
 • Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 60 osakkeen hankkimisesta osakkeenomistajan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti osakesarjojen mukaisessa suhteessa seuraavasti:

Omien osakkeiden ostaminen osakesarjojen mukaisessa suhteessa

Enintään 8  A-osaketta (24 pelioikeutta)

Enintään 8  B-osaketta (16 pelioikeutta)

Enintään 43 C-osaketta (43 pelioikeutta)

Enintään 1 D-osake (1 pelioikeus)                     

Yhteensä enintään 60 osaketta ja 84 pelioikeutta

 • Osakkeet hankitaan hallituksen arvion mukaisesti kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan seuraavasti:
  • Kunkin hankittava A-osakkeen vähimmäishinta on 1 euro ja enimmäishinta 10 euroa;
  • Kunkin hankittava B-osakkeen vähimmäishinta on 1 euro ja enimmäishinta 10 euroa
  • Kunkin hankittava C- ja D-osakkeen vähimmäishinta on 1 euro ja enimmäishinta 10 euroa.
 • Hallitus on oikeutettu päättämää muista hankinnan ehdoista parhaaksi katsomallaan tavalla kuitenkin siten, että hankittaviin osakkeisiin ei saa kohdistua vastike- tai muuta velkaa.
 • Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti, eli muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeita voidaan siten hankkia myös kaikille osakkeenomistajille tehtävällä tarjouksella.
 • Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
 • Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
 • Valtuutus on voimassa 31.12.2019 saakka.

6.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • Muita yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita ei ole saatettu hallituksen tietoon.

 

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOKUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo
16:30.

Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Muut
yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa,
osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle
osakkeenomistajalle.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin
19.11.2018 klo 16:00 mennessä (09) 2219 080/golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi tai Lyytijärjestelmän
kautta.

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf