Valitse sivu

Ajankohtaista

Kokouskutsu: Oy Pickala Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous 17.6.2021

02.06.2021 | Ajankohtaista

 

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen joka pidetään torstaina 17.6.2021 klo 17:00 alkaen Ravintola Spoonin tiloissa (kabinetti) osoitteessa Golfkuja 4, Siuntio.

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä ja tämän vuoksi toivotaan, että osakkeenomistajat eivät tulisi kokouspaikalle. Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan valtuuttamalla hallituksen puheenjohtajan tai muun asiamiehen ottamaan kantaa kokouskutsussa mainittuihin päätösesityksiin. Osakkeenomistajat voivat myös esittää kysymyksiä lähettämällä kysymykset kirjallisesti yhtiön toimistoon ennen kokousta. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta “Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiökokouksen puheenjohtajaksi ehdotettu asianajaja Marko Vuori ovat läsnä kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä. Ohjeet videoyhteyden avaamiseksti toimitetaan osakkeenomistajille hyvissä ajoin ennen kokouspäivää.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

 1. esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

  Yhtiön tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus) on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Samat asiakirjat ovat olleet nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio.

 2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

  Hallitus esittää tilinpäätöksen vahvistamista.

 3. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa,

  Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilinpäätöksen osoittama voitto 66.244,52 euroa kirjataan yhtiön voittovarojen tilille.

 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

  Hallitus esittää vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla 17.6.2021 klo 16:00.

Tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus)  on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Samat asiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Tämän lisäksi kokouksessa esiteltävä toimitusjohtajan katsaus tullaan julkaisemaan yhtiön nettisivuilla ennen yhtiökokousta.

Jotta kokousjärjestelyt voidaan hoitaa voimassa olevien rajoitusten ja ohjeiden mukaisesti huomioiden yhtiön henkilöstön sekä osakkeenomistajien turvallisuus, pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 14.6.2021 klo 15:00 mennessä 092219080/golftoimisto, toimisto@pickalagolf.fi.

 

OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE (NÄITÄ OHJEITA ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA)

Yhtiö pyytää osakkeenomistajiaan huomioimaan seuraavat yhtiökokoukseen liittyvät seikat:

 • Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti valtuuttamalla hallituksen puheenjohtaja Jukka Utriainen (tai muu asiamies) käyttämään osakkeenomistajan äänivaltaa yhtiökokouksessa (osakkeenomistaja voi joko kannattaa hallituksen esityksiä tilinpäätöksen hyväksymiseksi, taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja vastuuvapauden myöntämiseksi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tai vastustaa hallituksen esityksiä).

 • Osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä lähettämällä kysymykset kirjallisina yhitön toimistoon 14.6.2021 kello 15:00 mennessä. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla (toimisto@pickalagolf.fi) tai postitse osoitteella Pickala Golf Oy Golfkuja 5, 02580 Siuntio (kuoreen merkintä ”yhtiökokous”).

 • Edellytämme, että kokoukseen osallistuvat henkilöt käyttävät suojaavaa kasvomaskia ollessaan kokouspaikalla.

 • Ilmoittauduttaessa kokoukseen on ehdottomasti noudatettava turvavälejä (2 m).

 • Kokous pidetään kaikilta osin mahdollisimman lyhyenä ja siinä käsitellään vain kokouskutsun mukaiset asiat.

 • Kokouksessa ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia.

 • Kokouspaikalla on saatavissa käsihuuhdetta, istumapaikat sijoitetaan väljästi, ja kokouspaikan yleiseen siisteyteen ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota.

 • Osakkeenomistajia pyydetään noudattamaan koronavirusepidemiaan liittyviä vallitsevia suosituksia ja määräyksiä. Erityisesti henkilöitä, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella yhtiökokousta edeltävän 14 vuorokauden aikana tai joilla on oireita, jotka voivat viitata flunssaan tai koronavirusinfektioon, pyydetään jättämään osallistumatta kokoukseen paikan päällä (Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajalla on mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan valtakirjan nojalla).

 • Mikäli viranomaisten esim. kokoontumisia koskevat ohjeet tai määräykset muuttuvat, voidaan kokous peruuttaa.

 

Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita. Osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yhtiön verkkosivustoa saadakseen viimeisimmät ohjeet koskien yhtiökokousta.

Siuntio 2.6.2021
Oy Pickala Golf Ab hallitus

 

Tilinpäätös 2020

Tilintarkastuskertomus 2020

Pickala Golf vuosikertomus 2020

Valtakirja kevät 2021

 

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf