Valitse sivu

Ajankohtaista

KUTSU: Oy Pickala Golf Ab syyskokous 17.11.2022

31.10.2022 | Ajankohtaista

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syyskokoukseen, mikä pidetään torstaina 17.11.2022 klo 18:00 (tai välittömästi sen jälkeen, kun Pickala Golf Club ry:n syyskokous on päättynyt) Innopoli 1, Leonardo-Sali, Tekniikantie 12, 02150 Espoo.

Syyskokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä syyskokouksessa käsiteltäviksi erikseen mainitut asiat:

1.     Vahvistetaan seuraavalle kalenterivuodelle talousarvio, sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.

 • – Hallituksen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi on kokouskutsun liitteenä.
 • – Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vastiketta, jonka suuruuden määrää yhtiökokous käyttäen perusteen yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä mainittuja osakkeiden pelioikeusmääriä siten, että A-sarjan osakkeilta vastike suoritetaan kolminkertaisena, B-sarjan osakkeilta kaksinkertaisena ja C- ja D-sarjojen osakkeilta yksinkertaisena. Hallitus ehdottaa vuoden 2023 vastikkeen suuruudeksi 1.125 euroa eli yhden pelioikeuden osakkeen (C-ja D-sarja) vastike on siten 1.125 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 2.250 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 3.375 euroa.

2.    Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

 • – Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
 • – Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

3.     Valitaan hallituksen jäsenet 6 § mukaisesti.

 • – Hallituksen jäsenet valittiin syyskokouksessa 25.11.2020. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta eli nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8). Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan vanhoina jäseninä Jukka Utriainen, Esa Kankainen, Milla Hallanoro, Jussi Särkkä ja Kasper Hannula sekä uusina jäseninä Kari Karvinen, Laura Santasalo ja Jukka-Pekka Särkkä.

  Kari Karvisen, Laura Santasalon sekä Jukka-Pekka Särkän esittely on kokouskutsun liitteenä.

4.     Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja(t).

 • – Yhtiöjärjestyksen 11§:n mukaan tilintarkastaja(t) valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ei ehdota tilintarkastajan vaihtamista.

5.      Osakkeisiin liittyvän pelioikeuden haltuunotto 16 § mukaisesti.

 • – Yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaan jos erääntyneitä vastikkeita ei makseta tai yhtiön hallituksen antamia määräyksiä golfkentän tai yhtiön rakennusten käyttämisestä ei noudateta, voidaan yhtiökokouksessa päättää siitä, että osakkaan pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Hallitus ehdottaa, että seuraaviin osakkeisiin liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi.

  B168 Perintätoimista huolimatta vastikkeet maksamatta vuosilta 2020, 2021, 2022.

  Haltuunotetut pelioikeudet tullaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuokraamaan pelikausi kerrallaan käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle enintään hallinnassa olon ajaksi.
   

KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN JA YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokoukseen ilmoittautuminen ja yhtiökokouksen valtakirjojen tarkastaminen alkaa kokouspaikalla klo 16:30. 

Ehdotus talousarvioksi on toimitettu osakkeenomistajille yhtiökokouskutsun mukana. Muut yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä viikon ajan ennen kokousta Oy Pickala Golf Ab:n toimistossa, osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Edellä esitetty materiaali lähetetään sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. 

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista maanantaihin 14.11.2022 klo 15:00 mennessä toimisto@pickalagolf.fi tai 09 221 9080.

Siuntiossa 31.10.2022
Oy Pickala Golf Ab hallitus

LIITTEET

Kokouskutsu
Talousarvio 2023
Talousarvion lisämateriaali
Esitys uudesta hallituksesta 2023-2024
Valtakirja syksy 2022

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf