Valitse sivu

Ajankohtaista

MUUTOS PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN

14.07.2006 | Ajankohtaista

Sääntö- ja tasoitustoimikunta on kokouksessaan päättäneet, että 15.7.06 alkaen paikallissääntöjä muutetaan siten, että kentällä olevat tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen säännön 24-2b mukaan ilman rangaistusta (= vapaa droppi). Ks.alla oleva vapautussääntö. 24-2 Kiinteä haitta a. Vaikuttaminen Kiinteä haitta vaikuttaa, kun pallo on haitan sisällä tai päällä tai niin lähellä haittaa, että se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa. b. Vaikutuksesta vapautuminen Jos pallo ei ole vesiesteessä tai sivuvesiesteessä, pelaaja saa vapautua kiinteän haitan vaikutuksesta ilman rangaistusta seuraavasti: (i) Pelialueella: Jos pallo on pelialueella, pelaajan pitää nostaa pallo ja pudottaa se rangaistuksetta enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, mutta ei tätä lähemmäksi reikää. Lähin vapauttava paikka ei saa olla esteessä eikä viheriöllä. Kun pallo pudotetaan enintään mailanmitan päähän lähimmästä vapauttavasta paikasta, pallon pitää ensiksi osua kentän osaan kohdassa, jossa vapaudutaan kiinteän haitan vaikutuksesta ja joka ei ole esteessä eikä viheriöllä. Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän säännön mukaista vapautusta, jos (a) hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi, tai (b) kiinteän haitan vaikutus syntyisi ainoastaan tarpeettoman poikkeuksellisen lyöntiasennon, mailan heilahdusradan tai pelisuunnan vuoksi. Uudet paikallissäännöt kokonaisuudessaan kotisivuilla. Sääntö- ja tasoitustoimikunta Antti Puotila, kapteeni

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf