Valitse sivu

Ajankohtaista

Ohjeistus osakkaille: Omien osakkeiden vastaanottaminen 2019

02.10.2019 | Ajankohtaista

OY PICKALA GOLF AB HALLITUKSEN PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN VASTAANOTTAMISESTA 2019

Hallitus on kokouksessaan 24.9.2019 päättänyt käyttää yhtiökokouksen sille myöntämän valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla päättänyt 31 osakkeen hankkimisesta osakkeenomistajan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti osakesarjojen mukaisessa suhteessa seuraavasti:

• Enintään 4 A-osaketta (12 pelioikeutta)
• Enintään 4 B-osaketta (8 pelioikeutta)
• Enintään 22 C-osaketta (22 pelioikeutta)
• Enintään 1 D-osake (1 pelioikeus)

Osakkeet hankitaan hallituksen arvion mukaisesti kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan seuraavasti:

• Kunkin hankittavan A-osakkeen hinta on 3 euroa
• Kunkin hankittavan B-osakkeen hinta on 2 euroa
• Kunkin hankittavan C- ja D-osakkeen hinta on 1 euro

Hankittaviin osakkeisiin ei saa kohdistua vastike- tai muuta velkaa.

Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hankittavien osakkeiden määrä on suhteutettu niin, että muille osakkeen omistajille ei hankittavan määrän johdosta kohdistu lisävastuita vastikkeen osalta.


OHJEISTUS

1) Osakkeenomistajan, joka haluaa omistamansa osakkeen/osakkeet mukaan Oy Pickala Golf Ab:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hankintamenettelyyn on ilmoitettava tahdostaan (jäljempänä ”Tarjous”) Yhtiölle viimeistään 30.10.2019. Tarjous on tehtävä ilmoituslomakkeella (jäljempänä ”Ilmoituslomake”), joka on tulostettavissa pickalagolf.fi sivuilta tai sen voi hakea toimistosta osoitteessa Golfkuja 5, 02580 Siuntio. Tarjoukset, joita ei ole tehty Ilmoituslomakkeella, tai jos Ilmoituslomake ei ole saapunut Yhtiölle viimeistään 30.10.2019, hylätään automaattisesti. Ilmoituslomake tuodaan toimistoon tai lähetetään postitse kirjattuna kirjeenä Yhtiön osoitteeseen. Kopio/kopiot osakekirjoista on liitettävä ilmoituksen mukaan. Ilman alkuperäistä osakekirjaa osaketta ei voi luovuttaa.

2) Jos tarjottavaan osakkeeseen kohdistuu erääntyneitä hoitovastikkeita tai muita maksurästejä, osaketta koskeva tarjous hylätään automaattisesti. Jos tarjottavia osakkeita on enemmän kuin Yhtiö voi päätöksen mukaan vastaanottaa, vastaanotettavien osakkeiden valinta tapahtuu arpomalla. Arvonta suoritetaan 6.11.2019 klo 17.00 Pickalan klubiravintolassa osoitteessa Golfkuja 4, 02580 Siuntio.

3) Arvonnassa ovat mukana kaikki vastaanotettavaksi tarjotut osakkeet, jotka täyttävät kaikki tämän ohjeen mukaiset edellytykset. Vastaanotettavia osakkeita arvotaan vastaanotettavaksi hallituksen päättämä osakkeiden määrä.

4) Arvontatilaisuus on julkinen kaikille osakkeenomistajille ja siihen lähetetään kutsu tarvittaessa viimeistään 31.10.2019 osakkaan osakasrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen sekä julkaistaan pickalagolf.fi sivulla.

5) Yhtiö ilmoittaa niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet Yhtiö ottaa vastaan, viimeistään 15.11.2019. Ilmoitus lähetetään osakkaan osakasrekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

6) Osakkeen vastaanotto edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja luovuttaa alkuperäisen osakekirjan siirtomerkinnällä varustettuna yhtiölle sekä allekirjoittaa osakkeen luovuttamista koskevan sopimuksen viimeistään 15.12.2019 tuomalla asiakirjat toimistoon tai lähettämällä ne postitse kirjattuna kirjeenä Yhtiön osoitteeseen.

> LIITE: Osakkeen ilmoituslomake 2019

 

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf