Valitse sivu

Ajankohtaista

Oy Pickala Golf Ab hallituksen päätös omien osakkeiden vastaanottamisesta 2019 

30.09.2019 | Ajankohtaista

Hallitus on kokouksessaan 24.9.2019 päättänyt käyttää yhtiökokouksen sille myöntämän valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla päättänyt 31 osakkeen hankkimisesta osakkeenomistajan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti osakesarjojen mukaisessa suhteessa seuraavasti:
• Enintään 4 A-osaketta (12 pelioikeutta)
• Enintään 4 B-osaketta (8 pelioikeutta)
• Enintään 22 C-osaketta (22 pelioikeutta)
• Enintään 1 D-osake (1 pelioikeus)

Osakkeet hankitaan hallituksen arvion mukaisesti kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan seuraavasti:
• Kunkin hankittavan A-osakkeen hinta on 3 euroa
• Kunkin hankittavan B-osakkeen hinta on 2 euroa
• Kunkin hankittavan C- ja D-osakkeen hinta on 1 euro

Hankittaviin osakkeisiin ei saa kohdistua vastike- tai muuta velkaa. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hankittavien osakkeiden määrä on suhteutettu niin, että muille osakkeen omistajille ei hankittavan määrän johdosta kohdistu lisävastuita vastikkeen osalta.

> TOIMINTAOHJEET

 

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf