Valitse sivu

Ajankohtaista

Oy Pickala Golf Ab syysyhtiökokous

03.12.2014 | Ajankohtaista

Oy Pickala Golf Ab:n syysyhtiökokous pidettiin tiistaina 25.11.2014 Hotelli Kuninkaantien auditoriossa Espoossa. Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylmälä avasi kokouksen saatesanoin. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Marko Vuori.

Kokouksessa oli paikalla 98 henkilöä ja edustettuina 292 osaketta, joilla oli yhteensä 225 ääntä.

Osakkeenomistaja Jorma Puhto esitteli kokoukselle osakasryhmän kirjelmän perusteluineen ja kommentteineen. Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylmälä antoi selvityksen osakasryhmän kirjelmään. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Todettiin, että käsiteltävä kirje ja hallituksen selvitys ei ole kokouksen asialistalla päätösasiana, vaan ainoastaan osakkeenomistajille tiedotettavana asiana.

Jatkossa hallitus tulee pitämään tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ennen syysyhtiökokousta, jossa osakkaita informoidaan tulevista suunnitelmista ja merkittävistä toimenpiteistä sekä osakkaat voivat tuoda esille näkemyksiään toiminnan kehittämisestä. Toimitusjohtaja kertoi, että jatkossa yritystapahtumien määrää ei lisätä ja niiden allakointiin kiinnitetään erityistä huomiota sekä erityisesti osakkaille tärkeitä prime time -aikoja viikonloppuisin käytetään hyvin harkiten tapahtumiin. Kokouksessa todettiin, että osakasryhmän kirjelmällä ja siitä johtuvilla toimenpiteillä voi olla vaikutusta tulevan kauden talousarvion toteutumaan.

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2015 investointeineen. Tämän lisäksi toimitusjohtaja esitti investointiraamin vuosille 2015-2019 sekä talouskehityksen vuosilta 2011-2015. Kokous vahvisti yksimielisesti hallituksen esityksen talousarviosta ja määräsi vuoden 2015 vastikkeeksi 920 €.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylmälä esitteli kokoukselle hallituksen kokoonpanoehdotuksen. Kokous hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Hallituksen jäsenet 2015-2016
Ilkka Kylmälä
Heikki Kunnas
Anna-Maria Lehtonen
Monica Uusiniemi (uusi jäsen)
Jussi Nurmio
Veijo Käyhty
Jukka Utriainen
Esa Kankainen

Tässä yhteydessä Ilkka Kylmälä ja kokousväki kiitti Kati Lehesmaata kahden vuoden työstä yhtiön hallituksessa.

Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa tehtävissään ja on osoittanut keskuudestaan uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Juha Tuomalan.

Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakkeenomistaja Ari Karhu teki asiasta vastaehdotuksen hallituksen ehdotukseen, jonka johdosta järjestettiin äänestys, joka puheenjohtajan päätöksellä pidettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksen tuloksena oli, että yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Ohessa uusi kokouksen hyväksymä 4 §.
Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiöllä on enintään 100 juniori- ja opiskelijapelioikeutta, jotka vuokrataan hakemusvuonna enintään 21 vuotta täyttävien juniorihakijoiden tai enintään 26 vuotta täyttävien opiskelijahakijoiden käyttöön vuodeksi kerrallaan hallitukselle viimeistään 31.5. jätettyjen hakemusten perusteella. Juniori- ja opiskelijapelioikeuden käyttämisestä peritään vuokra, jonka määrän päättää hallitus. Muista juniori- ja opiskelijapelioikeuksiin liittyvistä ehdoista päättää hallitus. Pelioikeuksien saajilta edellytetään jäsenyyttä Pickala Golf Club ry:ssä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:20.

Jari Hakkarainen
Toimitusjohtaja
Oy Pickala Golf Ab

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf