Valitse sivu

Ajankohtaista

Pickalan digilehti – kohti suurten päätösten pelivuotta 2024

22.05.2024 | Ajankohtaista

Pickala Golfin vuoden 2024 digilehti on nyt julkaistu. Mukavia lukuhetkiä!

Lehdestä löydät seuraavat jutut:

Lue koko lehti TÄÄLTÄ

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kohti suurten päätösten pelivuotta

Vuosi 2023 oli upea osa Pickalan historiaa ja ainutlaatuinen näyttö kuuluisasta Pickalan hengestä. Monine onnistumisineen se kertoo koko yhteisömme mahtavasta sitoutuneisuudesta ja osaamisesta.

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on erittäin kovaa, ja siinä menestyminen vaatii jatkuvaa kehittymistä. Pickalassa on työn alla ja suunnitteilla upeita asioita, jotka toteutuessaan lisäävät golfyhtiön ja alueen arvoa merkittävästi.

Pelikokemusta kehitetään vastuullisesti

Maailmantilanteen ja golftoimintaympäristön muutokset olivat merkittävänä työntövoimana strategian päivitysprosessille. Päivitetty strategia esiteltiin ensimmäistä kertaa kevään yhtiökokouksessa.

Strateginen tavoitteemme on tarjota rento, energisoiva ja hauska golfkokemus sekä olla Suomen vetovoimaisin ja palvelevin golfyhteisö. Kaiken perustana on Pickalan vahvat arvot eli ilo, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja yhteisöllisyys.

Luonto ja puhdas ilma eivät ole tulevaisuudessa itsestäänselvyyksiä, ja siksi niitä pitää vaalia. Ekologisuus ja vastuullisuus ovat jatkossa entistä tärkeämmässä roolissa toiminnassamme. Pickala haluaa omalla toiminnallaan olla nostamassa standardit Suomessa kaikilla tasoilla ja mittareilla – myös vastuullisuudessa ja resurssiviisaudessa. Esimerkiksi modernisoitu Park on suunniteltu Suomen vastuullisimmaksi golfkentäksi. Lue lisää Pickalan sitoutumisesta kestävään toimintaan digilehden sivulla 8.

Park modernisoidaan yhdeksän reikää kerrallaan

Pelaamisen lisäksi tällä hetkellä keskustelujen keskiössä on Pickalan historian merkittävin investointihanke; Parkin modernisointi. Olemme järjestäneet siihen liittyen neljä osakaskeskustelutilaisuutta ja yhden infotilaisuuden.

Parkin modernisoinnin aikana prioriteettinamme on turvata omien pelaajiemme lähtöaikojen saatavuus. Koska tapahtumia ja GF-pelaamista rajoitetaan, tulomme pienenevät arviolta 1 250 000 euroa kolmen rakentamisen vuoden aikana.

Rakentamisen aikainen tulojen pienentyminen katetaan vuosittaisia investointeja pienentämällä sekä pitkäaikaisen lainamme lyhennyksien loppumisella. Nämä tuovat kolmen vuoden aikana noin 1 750 000 miljoonan euron säästöt. Erotus käytetään rakentamisen aikaisiin investointeihin ja projektilainan korkoihin. Se tarkoittaa sitä, että Parkin modernisaatio ei nosta normaalitoiminnan vastiketta. Lue lisää Parkin modernisoinnista digilehden sivulla 7.

Yllättävät kustannukset verottavat tulojamme

Kustannusten nousu on osunut kovaa golfyhtiöihin: koneet, lannoitteet, siemenet, torjunta-aineet, polttoöljy, bensa, hiekka ovat kallistuneet vain muutamia luetellakseni. Kentänhoitokoneiden hinta on noussut 60 prosenttia viidessä vuodessa. Kaudelle 2023 hallitus nosti vastiketta 175 € / pelioikeus, jolla katettiin koronan ja Ukrainan sodan tuomat kustannusnousut.

Näiden lisäksi Verohallinnon päätöksellä haja-asutusalueilla sijaitsevia kiinteistöjä ei enää erotella alennuskaavan soveltamisen suhteen niiden käyttötarkoituksen perusteella. Päätös tarkoitti, ettemme voineet enää käyttää kiinteistöveron alennuskaavaa. Sen myötä Pickala Golfin kiinteistövero pompsahti 6,7-kertaiseksi (+193 000 €)! Nousun johdosta hallitus peri lisävastikkeen vuoden 2023 lopussa. Lisäksi vastiketta nostettiin kaudelle 2024 kiinteistöveron nousun verran (110 € / pelioikeus).

Vahva talous vahvistaa vetovoimaamme

Pickalan jatkuvan kehityksen on mahdollistanut se, että olemme pystyneet kasvattamaan vastikkeiden ulkopuolelta tulevaa rahaa 70 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Tästä eteenpäin meidän on varmistettava, että vastikekertymä vastaa kustannusnousuja, ja samalla lisättävä ulkopuolisten tulojen osuutta edelleen. Nämä kaksi asiaa takaavat kehityksen myös jatkossa. Vahva talous mahdollistaa kehityksen, kehitys mahdollistaa vetovoiman, ja vetovoima kasvattaa Pickalan arvoa.

Kauden 2024 investoinnit

Kaudella 2024 investoimme kenttään ja palveluihin 160 000 euroa. Investoinnit kohdistuvat rangen lyöntipaikkojen parantamiseen, Parkin Master Planiin sekä Forest- ja Seaside-kenttien kentänhoidollisen kuivatuksen parantamiseen.

Kentänhoidon kehityksen ja investointien lisäksi olemme myyneet osaamistamme Rock Course Oy:lle, minkä myötä vastaamme kesän aikana heidän Growing-prosessistaan. Hyödymme sopimuksesta rahallisesti, ja sopimuksen myötä Pickala Golfin osaamispääomaa kasvaa. Rock Growing -sopimus on Pickalalle vähäriskinen (Cost+). Lue lisää sopimuksesta digilehden sivulla 10.

Rockin lisäksi teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä Asuntosäätiön ja Siuntion kunnan sekä muiden alueen toimijoiden kanssa. Näin toimien Pickala kehittyy kohti laajempaa palvelukokonaisuutta, minkä myötä vetovoimaisuutemme ja arvomme kasvavat.

Talvi 2024 oli kentänhoidollisesti vaikea

Syksyn ja alkutalven 2023 vaihtelevat lämpötilat aiheuttivat useaan otteeseen haasteita kentänhoidossa. Jäätä muodostui koko kentän alueelle jo ennen joulua. Lämmin helmikuu onneksi hieman auttoi meitä. Ilman sitä tilanne olisi ollut lähes sama kuin kaksi vuotta takaperin, joka oli historiamme vaikein.

Myös kevät on ollut pitkä ja kylmä. Ruohonkasvu on noin kolme viikkoa myöhässä normaalista. Haluankin kiittää henkilökuntaamme ja vapaaehtoisiamme pyyteettömästä uurastuksesta talven ja kevään aikana.

Kentänhoidollisesti uuden strategian merkittävin asia on kaikkien kenttien kasteluveden turvaaminen ekologisesti järkevimmällä tavalla. Lisäksi meidän tulee varautua mahdollisiin lainsäädännöllisiin uhkiin. Jatkossa kentänhoidon laatu pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Robotiikka mahdollistaa tulevaisuudessa kentänhoidon laadun lisäyksen sekä säästää niin kustannuksissa kuin hiilijalanjäljessä.

Parempaa palvelua uusien innovaatioiden avulla

Strategiamme ytimessä on asiakaslähtöinen palvelu sekä kokonaisvaltainen palvelukokemus. Pyrimme kehittämään palvelukokemusta uusien innovaatioiden kautta.

Tästä hyvä esimerkki on tuotekehityssopimus, jonka solmimme tälle kaudelle norjalaisen pelinopeusteknologiaan keskittyvän startupin EasyFlown kanssa. Pelinopeus on lähes ikiaikainen haaste, johon on haettu maailmanlaajuisestikin ratkaisuja heikolla menestyksellä jo vuosikymmeniä. EasyFlow-teknologian avulla meillä on nyt ensimmäistä kertaa käsissämme tietoon perustuva työkalu, joka mahdollistaa koko kentän kiertonopeuden kehityksen suunnitelmallisesti.

Park Master Plan on suunniteltu meille kaikille

Park Master Plan -suunnittelun lähtökohtana on ollut pelinautinnon lisääminen kaikille pelaajillemme. Vesiesteiden tuoma visuaalinen lisä sekä strateginen haaste on kompensoitu isommilla viheriöillä, leveämmillä väylillä sekä bunkkereiden pinta-alojen pienentämisellä.

Suunnitelma sisältää myös viidennen lisätiipaikan, jonka myötä klubipelaaja voi pelata kentän joko nykyisen mittaisena tai selvästi lyhyempänä päivän mieltymyksen mukaan.

Väylien suunnittelussa on lähdetty siitä, että etummaisilta tiipaikoilta on aina helpompi kulma avata suhteessa viheriöön ja väylään sekä avauslyönnille löytyy aina kuiva linja.

Mikäli Park olisi modernisoitu jo tälle kaudelle, olisi kenttä tällä hetkellä selkeästi parhaassa kunnossa oleva kenttämme, ei heikoimmassa, ja se myös tulisi kesäkuntoon nopeimmin. Väylien pintamuotoilun, kasvualustan ja laadukkaan kuivatuksen ansiosta vesi olisi päässyt pois pelipinnoilta, jolloin kenttä olisi lähtenyt talvehtimaan kuivana, ja jäätä ja tauteja ei olisi päässyt muodostumaan. Monivuotinen ruoholajike (Rölli) olisi säilynyt viheriöllä jään alla hengissä jopa kolme kuukautta, kun nykyinen kylänurmikka säilyy hengissä vain kuukauden. Kastelun riittävyys ja laadukas kuivatus pintamuotoiluineen pitäisivät kentän huippukunnossa keleistä huolimatta läpi kauden. Kuiva kenttä mahdollistaisi pelaajille laadukkaiden golfpäivien kasvun sekä golfautopelaamisen pidempään keväällä, syksyllä ja sateiden jälkeen.

Yhteisö eli ihmiset ensin

Strategian keskiöön on edelleen entistä vahvemmin nostettu ihmiset. Ihmiset ovat Pickalan muutoksen liikkeellepaneva voima. Meillä on vallalla sellainen henki, että Pickalassa onnistuu. Tuota kuuluisaa Pickalan henkeä testataan tänä vuonna Park-projektin osalta.

Omalta osaltani voin luvata rehellistä ja avointa prosessia, jossa arvostetaan erilaisia mielipiteitä sekä argumentoidaan faktoilla. Uskon ja luotan siihen, että yhteisömme seisoo näiden samojen arvojen takana ja erilaisista näkökannoistaan huolimatta pystyy edistämään prosessia arvokkaasti ja arvostavasti.

Golfin arvomaailma juontaa rehellisyydestä ja kunnioituksesta, johon myös Park ReDesign -projektin osalta on hyvä kiinnittyä. Vuosi 2024 tulee olemaan historiallinen näyttö Pickala-yhteisöltä, joka on yhdessä rakentamassa vastuullisempaa ja parempaa Pickalaa seuraavaksi 30 vuodeksi.

Janne Pelkonen
Toimitusjohtaja

 

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf