Valitse sivu

Ajankohtaista

Seaside 1 väylän rakennustyön tilannekatsaus osa 4.

05.06.2014 | Ajankohtaista

Seaside 1 tilannekatsaus, osa 4

Seasiden muutostöiden suunnittelija, golfarkkitehti Martin Ebert vieraili Pickalassa elokuun ensimmäisenä päivänä. Päivän työlistaan sisältyi lyöntipaikkojen pinnan korkeuksien määrittäminen, väylän muotoilun tarkistaminen, lammen tarkistaminen, karheikkokumpujen viimeistelystä sopiminen, viheriön tilanteen katsastaminen ja harjoitusviheriön suunnittelun yksityiskohtien tarkentaminen

Valkoisen ja keltaisen lyöntipaikan pintoja päätettiin nostaa 15 senttimetriä alkuperäisestä suunnitelmasta varmistamaan mahdollisimman esteettömän näkymän vesiesteeseen ja väylälle.

Väylän muotoilua Ebert piti onnistuneena, kolmen pintavesikaivon kannen korkeuksia hän toivoi nostettavan 10 senttimetriä pehmentämään muotoja. Väyläkylvön todettiin itäneen nopeasti ja tasaisesti suotuisien olosuhteiden ansiosta.

Karheikkokumpujen verhoilusta keskusteltiin. Kummut pyritään kasvattamaan ”kukkiviksi nataniityiksi”, Seaside 9:n puolelta out of bound rajaan saakka leikattuna karheikkona. ”Kukkivien nataniittyjen” luominen savikumpujen päälle saattaa muodostua haastavaksi tehtäväksi kutsumattomien rikkakasvien vuoksi, joten todennäköisesti kumpuja joudutaan leikkaamaan ensimmäiset vuodet. Nataniittyjen perustaminen vaatii kuivan kasvualustan, käytännössä hiekkapedin. Toivotun lopputuloksen muodostuminen kestänee kuitenkin vuosia.

Viheriöalueen pintojen taimettuminen arvioitiin erinomaiseksi.

Harjoitusviheriön osalta sovittiin tarkentavia yksityiskohtia jatkosuunnitteluun.

Seaside 1:n projektin lopputulosta ( tähän asti ) Ebert luonnehti erinomaiseksi.

Työt jatkuvat lyöntipaikkojen rakentamisella, sen jälkeen siirrymme viimeistelemään kahden uuden kenttätoiletin ympäristöt. Harjoitusviheriön rakentaminen alkaa syys–lokakuun vaihteessa.

Kehitysryhmä

Pekka Karttunen

Seaside 1 tilannekatsaus, osa 3.

Heinäkuun puolessavälissä valmistui väylän pohjatyöt, kastelujärjestelmän sekä kuivatuksen putket ja tekniikka on asennettu ja peitetty. Kastelujärjestelmään asennettiin peliväylän osalta sadettimet kahteen riviin, suomeksi väylän molemmille reunoille tasaisen ja kattavan kastelun aikaansaamiseksi. Kuivatusjärjestelmän ojastot ovat 8 metrin välein poikittain peliväylään, pintavesikaivoja asennettiin järjestelmän yhteyteen 13 kappaletta, väyläalueen pohjamuodot kallistetaan näihin kaivoihin tehostamaan väylän pinnoilla valuvien vesien poisjohtamista. Kuivatusojat sorastettiin salaojasoralla ylös asti, jotta vedellä on suora reitti putkistoon.

Tänään (16.7. ) alkaa peliväylän kasvualustan ajo, väylän pintaan tasataan noin 15 senttimetrin kerros hiekkaturveseosta, mikä tiivistyy runsaan 10 senttimetrin kerrokseksi kasvualustaa. Seoksessa on 0 – 4 millimetriin seulottu hiekka ja siihen sekoitettu turvetta viidesosa, laskennallinen tarve tälle seokselle on 1500 tonnia, 40 rekallista. Kasvualusta pyritään toimittamaan autoilla perille kohteeseen työn rationalisoimiseksi, siihen tarvitsemme poutasäätä seuraavan runsaan viikon ajaksi.

Peliväylän kylvö tulee ajoittumaan heinäkuun ihan viimeisiin päiviin, elokuun alussa siirrymme lyöntipaikan rakentamiseen. Harjoitusviheriön rakentaminen ajoittuu myöhäiseen syksyyn, jotta vilkas työmaa liikenne aiheuttaisi mahdollisimman vähän häiriötä Klubitalon läheisyydessä.

Karheikkoalueilla olevien kaivumaiden läjitysalueet pyritään verhoilemaan kuivakuorisavella alkutalvesta, kumpujen pinta täytyy ensin routaantua kantaakseen traktorit kuormineen.

Viheriö ympäristöineen leikattiin 15.7. ensimmäisen kerran, tasan neljä viikkoa kylvöstä. Taimettumisen voidaan todeta olleen lähes täydellinen, kiitos kesäkuun epävakaiden ja viileiden säiden.

Seaside 1:sen avaaminen tulee riippumaan peliväylän nurmettumisesta, käytännössä ensi vuoden kesäkuussa, kunhan kasvuun lähtö ja taimettuminen onnistuvat suunnitellusti.

Kehitysryhmän puolesta Pekka Karttunen

Seaside 1 tilannekatsaus, osa 2.

Viime viikon keskiviikkona (11.6 ) väylän suunnittelija Martin Ebert vietti työpäivän Pickalassa. Päivän ohjelmaan sisältyi viheriön ja ympäröivän alueen tarkistus, väylän pohjan muotoilusta sekä kuivatuksesta sopiminen ja karheikkokumpujen alustavan muotoilun ohjeistaminen.

Ebert oli tyytyväinen viheriöpinnan muotoiluun, viimeisen tasauksen yhteydessä tasojen ”yläreunat” pyöristyivät sopivasti ja saimme paikalla läsnä olleen suunnittelijan hyväksynnän ja kylvöluvan. Viheriö kylvettiin kahden rönsyröllilajikkeen seoksella tiistaina 17.6.

Viheriön ympäristöä viimeistellään parhaillaan, sadettimet asennetaan lopulliseen korkeuteen, pintavesikaivojen kannet säädetään oikeaan korkeuteen ja tehdään lopullinen tasaus ennen kylvöä. Alue pyritään kylvämään heti Juhannuksen jälkeisenä maanantaina.

Itse peliväylä oli suunnitelmissa nostaa ja muotoilla lammesta kaivetulla kuivakuorisavella, mutta kaikki kuiva-aines tarvittiin vetelän saven patovalleiksi karheikkokumpuihin. Peliväylälle muotoillaan joitakin matalia ”heijastuskumpuja” elävöittämään maisemaa, muuten peliväylä pysyy nykyisenä profiilina.

Karheikkokumpujen alkukasauksesta muodostuneihin kumpuihin Ebert esitti loivempaa muotoilua, alustava muotoilu toteutettiin seuraavina päivinä pitkäpuomisella kaivukoneella.

Erityisen ilahtunut suunnittelija oli lammen korkeasta vedenpinnan tasosta, mikä saadaan aikaan patoamalla.

Seuraavina suurempina työvaiheina on kastelujärjestelmän putkien kaivuu ja järjestelmän asennus, kuivatusjärjestelmän kaivuutyöt, salaojaputkiston ja pintavesikaivojen asennus. Salaojaputkimenekki on koko väylälle 950 metriä ja kastelujärjestelmän paineputkea 600 metriä.

Kehitysryhmän puolesta

Pekka Karttunen

Seaside 1 väylän rakennustyöt

Seaside 1 muutostöiden suorittaminen aloitettiin merkitsemällä paikoilleen kenttäarkkitehti Martin Ebertin suunnitelmat. Viheriön pohja muotoiltiin 40 cm valmiin pinnan alapuolelle, esiviheriö ja viheriön ympäristö sekä viheriön hiekkaesteen pohja 15 cm valmiin pinnan alapuolelle.

Martin Ebert kävi tarkistamassa ja pienin muutoksin hyväksymässä viheriöalueen pohjatyöt, hiekkaesteen yläreunaa laskettiin alemmas. Pohjamuotoilun hyväksynnän jälkeen rakennettiin viheriöalueen kuivatusjärjestelmä ja viheriön pohjan päälle levitettiin kauttaaltaan 10 cm salojasorakerros noudattaen tarkasti tarkistettuja ja hyväksyttyjä muotoja. Kastelujärjestelmän putkien, sadettimien ja magneettiventtiilin asennus on parhaillaan käynnissä. Viheriön kasvualustaksi tulee hiekkaturveseosta 30 cm, seoksessa on hiekkaa 80 % ja turvetta 20 %. Hiekka on valittu määrätyn raekokojakauman mukaan. Viheriöalue kylvetään heti rakennustöiden valmistuttua, noin kesäkuun puolessa välissä.

VesiesteVäylän vasemmalle puolelle tulevan vesiesteen kaivuu ja maansiirtotyöt edistyivät hyvin ensimmäisen viikon aikana ja noin runsaat puolet lammen kaivumateriaalista on jo siirretty karheikkokumpuihin. Pulmana kaivuussa on kaivukoneiden alle muodostuvat liukusortumat, jossa liukas savi pursuaa koneiden alta kaivantoon ja kaivannon reuna pettää koneiden telojen alta. Työ onnistuu kuitenkin hyvin 18 mertin pitkäpuomisella kaivukoneella, koska kone voi olla kaukana kaivannon reunasta.

Altaan kaivuusta irtoaa lähes 10.000 kuutiometriä löysää savea karheikkokumpuihin. Karheikkokummut muotoillaan alustavasti ja jätetään kuivumaan tämän kesän ajaksi. Lopullinen muotoilu tehdään, kun kummut kantavat niiden päälle ajettavan koneen. Lopuksi kummut verhoillaan pintamateriaalilla ja kylvetään, oletettavasti keväällä 2015.

Viheriöalueen valmistumisen ja kylvämisen jälkeen siirrymme väylän kuivatusjärjestelmän ja kastelujärjestelmän rakentamisen pariin. Väylän alle, saven kuivakuorikerrokseen kaivetaan noin 10 metrin välein imuojasto, sorastetaan ylös asti ja painanteisiin asennetaan pintavesikaivoja.

Kastelujärjestelmän rakentamisen yhteydessä uusitaan väylän kaikki paineputket ja sähköjärjestelmä, sadettimia tulee 28 kappaletta. Peliväylän pintaan levitetään noin 10 cm paksu hiekkaturveseos, muotoillaan, tasataan ja kylvetään. Pyrimme kylvämään väyläosuuden heinäkuun puolessavälissä, tällöin se ennättää taimettua (nurmettua) riittävästi ennen talven tuloa.

Viimeisenä varsinaisena väylän uudistamisena rakennetaan uudet etuteet ja entinen punainen lyöntipaikka hyödynnetään takateenä. Lyöntipaikat valmistunevat noin elokuun puolessa välissä.

Entinen valkoinen ja keltainen lyöntipaikka puretaan, paikalle rakennetaan Martin Ebertin suunnittelema uusi harjoitusviheriö, mikä valmistuu tämän syksyn aikana.

Seasiden 1 väylä saadaan käyttöön keväällä 2015 ja uusi harjoitusviheriö loppukesästä 2015.

Pekka Karttunen
Kehitysryhmä

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf