Valitse sivu

Ajankohtaista

TIEDOTE KOSKIEN YHTIÖKOKOUSTA 25.11.2020

23.11.2020 | Ajankohtaista

Hyvät osakkeenomistajat,

Koronaviruksen (Covid-19) aiheuttamasta pandemiasta johtuvat viranomaisten antamat uudet kokoontumisrajoitukset ovat tulleet voimaan 23.11.2020. Koska syysyhtiökokous ja siinä yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävät asiat ovat yhtiön toiminnan kannalta olennaisia, pyrkii Pickala Golf Oy:n hallitus pitämään yhtiökokouksen poikkeusjärjestelyin 25.11.2020 klo 18.30. Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiökokouksessa noudatetaan erityisiä varotoimia, jotta yhtiökokous voidaan pitää osakkeenomistajien terveys ja turvallisuus sekä voimassa olevat viranomaismääräykset huomioiden, ja se voisi päättää esityslistan mukaisista asioista.

Uusien kokoontumisrajoitusten mukaisesti yli 20 hengen yleiset kokoukset on kielletty. Tämä koskee myös yhtiökokouksia ja hallitus korostaa, että keskiviikon 25.11. syysyhtiökokous voidaan pitää ainoastaan, mikäli kokoukseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä on enintään 20. Mikäli yhtiökokouspaikalla havaitaan, että kokoukseen olisi osallistumassa fyysisesti yli 20 henkilöä, hallitus on päättänyt, että kokous tullaan peruuttamaan ja siirretään myöhempänä pidettävään ajankohtaan.

Kehotamme osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Kokouksessa tulee olemaan paikalla rajoitettu määrä yhtiön hallituksen jäseniä ja toimivaa johtoa ja kokous pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä.

Osakkeenomistajien on mahdollista valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Jukka Utriainen edustamaan itseään kokouksessa toimittamalla valtakirja äänestysohjeineen osoitteeseen toimisto@pickalagolf.fi tai tuomalla toimistoon (Golfkuja 5, 02580 Siuntio). Valtakirjojen tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 25.11.2020 klo 12.00. Tällä tavoin hallitus pyrkii vähentämään läsnäolevien osakkeenomistajien lukumäärää mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisia valtakirjoja annettaessa hallitus haluaa korostaa, että annettavat äänestysohjeet tulee yksilöidä selkeästi ja ilman ohjeistusta annettu valtuutus katsotaan hallituksen ehdotuksia puoltavaksi.

Hallitus pahoittelee kokousjärjestelyistä osakkeenomistajille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa, mutta toivoo osakkeenomistajilta ymmärrystä vallitsevassa tilanteessa.

Siuntiossa 23.11.2020

Oy Pickala Golf Ab hallitus

 

Kokouskutsu (9.11.2020)

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf