Valitse sivu

Ajankohtaista

Tiedote osakkeenomistajille.

22.12.2014 | Ajankohtaista

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajille

Yhtiön syyskokouksessa käsiteltävien asioiden listalla oli hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 § muuttamisesta koskien juniori- ja opiskelijapelioikeuksia. Osakkeenomistaja Eero Alperi on saattanut yhtiön hallituksen tietoon näkemyksensä siitä, että syyskokouksessa käsiteltyyn ja päätettyyn hallituksen ehdotukseen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liittyy muotovirhe, jonka vuoksi päätös asiasta ei ole pätevä. Muotovirhe liittyy kutsutekstin sanamuotoon, jonka mukaisesti yhtiöjärjestyksen muutos on Alperin näkemyksen mukaan tarkoitus päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa eikä syysyhtiökokouksessa, jossa asia esiteltiin ja käsiteltiin.

Hallitus vahvistaa, että kutsutekstissä on ollut kirjoitusvirhe (syyskokouksen sijasta kutsussa oli viitattu varsinaiseen yhtiökokoukseen), johon osakkeenomistaja Eero Alperi viittaa. Hallitus myöntää väärinymmärryksen mahdollisuuden näiltä osin vaikka katsookin, että kutsussa ollut kirjoitusvirhe on vähäinen eikä sellaisenaan ollut omiaan johtamaan osakkeenomistajia harhaan (eli että ehdotus olisi esitetty päätettäväksi vasta tulevan kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa).

Osakkeenomistaja Alperi esittää myös, että muutoksen tarvetta ei ole missään vaiheessa perusteltu eikä asiaa ole tuotu esille avoimesti. Tältä osin hallitus toteaa, että asiaa käsiteltiin yhtiökokouksessa avoimesti ja muutokselle esitettiin perusteet.

Koska hallitukselle on nimenomaisesti ilmoitettu, että päätöstä tullaan moittimaan, mikäli päätös pannaan täytäntöön, hallitus on päättänyt jättää päätöksen täytäntöönpanon suorittamatta. Hallitus toteaa, että täytäntöönpanosta luovutaan, jotta voidaan välttää mahdollisen moitekanteen yhtiölle aiheuttamia tarpeettomia lisäkuluja. Hallituksen näkemyksen mukaan tarpeettomien prosessikustannusten kerryttäminen osakkeenomistajien maksettavaksi ei ole yhtiön tai sen osakkeenomistajien edun mukaista.

Hallitus tuo asian uudelleen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jolloin asiaa voidaan käsitellä ja siitä päättää sen jälkeen, kun asiasta voidaan uudemman kerran käydä keskustelua osakkeenomistajien kesken.

Helsingissä 18.12.2014

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf