Valitse sivu

Ajankohtaista

Tiedote yhtiön syyskokouksesta

10.12.2015 | Ajankohtaista

Yhtiön syyskokous pidettiin torstaina 26.11.2015 Hotelli Kuninkaantien auditoriossa. Kokoukseen osallistui 84 henkilöä ja edustettuina oli 286 osaketta sekä 219 ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylmälä avasi kokouksen saatesanoin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Mikko Tiilikka. Sihteeriksi nimitettiin toimitusjohtaja Jari Hakkarainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anssi Lehto ja Raimo Mäkelä sekä ääntenlaskijoiksi Eira Haasiosalo ja Marja-Liisa Kauppinen.

Toimitusjohtaja kiitti kaikkia vapaaehtoistoimintaan osallistuneita, EM-kisojen työryhmää ja erityisesti kilpailutoimikunnan Harri Honkatukiaa suuresta työpanoksesta EM-kisojen eteen.

Toimitusjohtaja esitti osakkeenomistajille vuoden 2016 toimintasuunnitelman rungon, investointiraamin 2014-2020, tilastoja ja muuta informatiivista aineistoa.

Toimitusjohtaja esitti yhtiökokoukselle vuoden 2016 talousarvion investointeineen, josta erityisesti klubitalon ja terassin peruskorjausta käsiteltiin varsin huolellisesti. Osakkaat esittivät näkemyksiään hankkeen tarpeellisuudesta ja laajuudesta. Hallitukselta tuli lisäesitys talousarvioon, jossa ehdotettiin harjoitusalueiden kehittämiseen varattavaksi 95.000 €. Toimitusjohtaja kertoi, että tämä rahoitetaan kassavaroista. Hallituksen talousarvioesityksen lisäksi ei tullut muita varteenotettavia ehdotuksia, jonka johdosta yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa hallituksen esityksen vuoden 2016 talousarvioksi.

Hallitus esitti yhtiökokoukselle vastikkeen suuruudeksi 890 euroa. Vastikkeen suuruudesta käytiin vilkasta keskustelua ja osakkeenomistaja Peter Nygård esitti, että vastikkeen suuruudeksi määrättäisiin 920 euroa. Asiasta järjestettiin kokouksen puheenjohtajan päätöksellä suljettu lippuäänestys, jonka tuloksena yhtiökokous määräsi vuoden 2016 vastikkeen suuruudeksi 890 euroa/pelioikeus, sisältäen voimassaolevan arvonlisäveron (10 %).

Seaside-kentän pelijärjestyksestä ei tehty päätöstä vaan päättäminen siirrettiin myöhemmäksi, kun tulevien muutostöiden vaikutukset ovat paremmin selvillä.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20:05.

Lisätietoja kokouksesta antaa toimitusjohtaja Jari Hakkarainen.

Hyvää joulunodotusta toivottaen,

Jari Hakkarainen
Toimitusjohtaja

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf