Valitse sivu

Ajankohtaista

Toimitusjohtajan puheenvuoro

04.05.2022 | Ajankohtaista

Kohti vetovoimaisempaa ja vastuullisempaa Pickalaa

Vuosi 2021 oli Pickalalle määrätietoisuuden, sinnikkyyden ja tulosten vuosi. Pandemia-aika haittasi edelleen merkittävästi elämäämme ja loi yleistä epävarmuutta. Pickalan henkilöstö kuitenkin yhdisti voimansa vahvaan suoritukseen ja selviydyimme vuodesta 2021 hienosti. Kenttä oli erinomaisessa kunnossa, joka heijastui myös kentän osalta historian parhaimpaan asiakastyytyväisyyteen läpi kauden. Players 1st oli historiamme paras. Olen erittäin ylpeä tästä saavutuksestamme. 

Alkuun haluankin kiittää lämpimästi Pickalan yhteisöä tuestanne haastavien koronavuosien osalta. Kiitän myös kaikkia Pickalan työntekijöitä ja kumppaneita jatkuvasta joustavuudestaja sopeutumisestapoikkeavissa oloissa,jonka vallitessa painopiste on ollut vakaasti turvallisuudessa kehitystä unohtamatta. Edistymisemme viimeisten vuosien aikana antaa aihetta optimismiin vuonna 2022 ja siitä eteenpäin, pyrkiessämme luomaan rento, hauska ja energisoiva golfkokemus pelaajille. Se on edellytys kasvullemme ja menestyksellemme.

Sanoista tekoihin vastuullisuudessa

Kuluneen talven aikana keskusteluun on nostettu entistä vahvemmin vastuullisuus ja arvot. Haluamme omalla toiminnallamme – nyt ja tulevaisuudessa – tukea ihmisten ja ympäristön hyvinvointia niin taloudellisesta, ekologisesta kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Sosiaalisesta hyvinvoinnista kertoo paljon Pickalan yhteisö, joka jo itsessään päivittäisine kanssakäymisineen on yhteiskuntavastuullista toimintaa. Lisäksi lasten kesäleirit, erilaiset tapahtumat ja ’oman heimon’ pienemmät yhteisöt mahdollistavat erilaisia kohtaamisia tuottaen hyvinvointia vauvasta vaariin. Oman yhteisömme lisäksi olemme aktiivisesti mukana lisäämässä viihtyisämpää asumista ja koko alueen hyvinvointia. Luontoa ja puhdasta ilmaa tulee vaalia, joten ekologisuus ja vastuullisuus ovat entistä tärkeämmässä roolissa toiminnassamme. Jatkuva kehityskykymme myös vastuullisuudessa on yksi strategiamme peruspilareistamme ja tärkeä osa tulevaisuuden menestyksessä.

Valmistaudumme tulevaisuuteen kestävästi

Talouden kestävää pohjaa on rakennettu jo pitkäänja vahva sekä kilpailukykyinen talous onkin perusta kehitysohjelmallemme. Haluamme olla edelläkävijä. Siksi kentän ja palveluiden kehittäminen on kaiken keskiössä, eikä sitä voi tehdä säästämällä. Sen sijaan pyrimme koulutuksella, innovaatioilla ja paremmilla sopimuksilla optimoimaan kustannukset järkevälle tasolle. Vastikkeiden ulkopuolelta tuleva raha on kasvanut viiden vuoden aikana yli 50 % ja suhde kaikista tuloista on jo lähes 50 %.Samaan aikaan vastiketulokertymä on pysynyt samalla tasolla ja jopa laskenut vuodesta 2014 lähtien.Tulevaisuudessa vastiketulojen lisääminen on kehityksen edellytys, mutta samalla meidän tulee kuitenkin lisätä myös muita tuloja. Vahva talous mahdollistaa kehityksen, kehitys puolestaan vetovoiman ja vetovoima lisää Pickalan arvoa.

Suuri kiitos kentänhoitotiimille

Mennyt talvi oli kentänhoidollisesti vaikein 28 vuoteen. Haasteista huolimatta ja etenkin niiden johdosta, Markus Suojoen tiimi on tehnyt kaiken mahdollisen sekä mahdottoman pystyäkseen avaamaan kentän niin laadukkaassa kunnossa kuin se näissä olosuhteissa ylipäätään on mahdollista.

Olemme pystyneet panostamaan viimeisten vuosien aikana noin 10 % enemmän resursseja päivittäiseen kentänhoitoon kuin aikaisemmin. Panostuksetja etenkin kentänhoitomme ammattitaito, sitoutuminen sekä intohimo ovat näkyneet myös asiakastyytyväisyydessä, joka on viimeisten vuosien aikana ollut historian paras. Alkukausi tulee kuitenkin olemaan kentän kunnon osalta vaikea ja vaatii aikaa. Mitään poppakonsteja ei valitettavasti ole. Kasvaakseen ruoho tarvitsee vettä, valoa ja lämpöä. Vettä ja valoa meillä on tarpeeksi, mutta lämpöä voimme vain toivoa. Etenkin kevään kylmät yölämpötilat ovat entisestään vaikeuttaneet kasvuprosessin alkua. Vaikeista lähtökohdista huolimatta, voin luvata, että Markus tiimeineen ottaa olemassa olevista resursseista kaiken irtija paljon enemmän.

Olemme robotiikan edelläkävijä 

Kentänhoidollisesti kauden 2022 alusta merkittävin uudistus tulee olemaan robotiikan tuominen ruohonleikkuuseen ensimmäisenä Pohjoismaissa. Robotiikka tulee testiin ensin väyläkoneisiin ja toivottavasti jatkossa myös raffileikkureihin. Uuden tekniikan myötä meillä on mahdollisuus lisätä resursseja noin 10 % kentänhoitoon ilman kustannusten kasvua, kun kokonaisuus on käytössä ja testattu.Tarkoitus on kasvattaa edelleen kentänhoidon resursseja lisäpanostuksilla sekä parantaa pelaajakokemusta uusien innovaatioiden kautta. Kuitenkin kaikkein tärkeintä kentän ja kentänhoidon kannalta ovat investoinnit vanhentuviin kentän rakenteisiin. Nykyaikaisilla rakenteilla pystyään laadukkaampaan kentänhoitoon sekä pienentämään kentänhoidon kustannuksia. Tärkeimpiä asioita pelikokemuksen kannalta ovat kuivemmat väylät sekä laadukkaampi ja riittävä kastelu.

Kentänhoidon jatkuvan kehityksen lisäksi tärkeimmät kehityskohteet tulevalle kaudelle ovat palvelupolku ja kohtaamiset sekä tilojen viihtyvyys ja siisteys.

Luvassa 500 000 €:n investoinnit kenttään ja palveluun

Isoimmat investoinnit kohdistuvat rangekatoksen ja Seasiden 1-9 väylien kastelujärjestelmän uusimiseen syksyllä sekä Seasiden bunkkerien uudistamiseen Master Planin mukaisesti.

Vaikka isossa kuvassa ykkösprioriteettina on koko ydintoimintamme ja palvelujemme kehittyminen sekä heimomme yhteisöllisyys, meidän tulee tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä Asuntosäätiön ja Siuntion kunnan sekä muiden alueen toimijoiden kanssa, jotta Pickala alueena kehittyy kohti vapaa-ajankeskus kokonaisuutta. Rock -kenttähanke ja siihen liittyvä kiinteistöprojekti tuovat merkittävän lisän vapaa-ajankeskus ajatteluun ollen erittäin mieluinen yhteistyötaho kehitystyöhömme. Laajemman palvelukokonaisuuden myötä myös Pickala Golfin vetovoimaisuus ja arvo kasvavat.

Parkin modernisointi nostaa alueen arvostusta

Noustaksemme selkeästi seuraavalle tasolle, on meidän Pickalan logon lupauksen mukaisesti pystyttävä tarjoamaan kolmen hyvän kentän lisäksi yksi, joka kohoaa muita korkeammalle. Park -kentän modernisoinnin osalta olemme valinneet maailman johtavan suunnittelutoimiston Nicklaus Designin toteuttamaan konseptisuunnittelun ja Master Planin.Nicklaus Designin avulla palvelemme nykyisiä pelaajiamme paremmin ja houkuttelemme samalla uusia. Yksi tärkeimmistä perusteista valinnalle oli tutkimustulokset Nicklaus Desiginin nostamasta arvosta useimmilla mitattavilla arvoilla golfyhteisössä sekä sen ympäröivällä alueella.

Pickalaa kehitetään avoimesti

Parkin uudistusta tehdään tiiviissä keskusteluyhteydessä osakkaiden kanssa. Haluankin tässä kohtaa kiittää teitä erinomaisista keskustelutilaisuuksista, joiden pohjalta pystymme hallituksen kanssa navigoimaan projektia oikeisiin suuntiin. Avoimuuden lisäksi haluamme osakkaidemme tutustuvan rauhassa projektiin, jotta saamme kaiken tarvittavan tiedon päätöksenteon tueksi. Sen pohjalta pystymme tekemään parhaan mahdollisen golfkentän huolehtien, että se toimii ympäröivässä infrastruktuurissa.

Päätökset Park-kentän tulevaisuudesta tulee tehdä yhtiökokouksessa syksyllä 2023, jolloin rakentaminen olisi mahdollista aloittaa syksyllä 2025.

Laadukkaammin, paremmin ja yhdessä

Pickalassa on suunnitteilla upeita asioita, jotka toteutuessaan lisäävät golfyhtiön ja alueen arvoa merkittävästi. Ennen sitä meidän on kuitenkin maksimoitava kentän ja alueen tarjoama potentiaalisekä päivittäisellä työnteolla tarjota entistä laadukkaampaa arkea tässä ja nyt pelaajillemme. Hyvä ei riitä, meidän tulee pystyä parempaan. Suomen suurimpana golfyhtiönä meillä on sellainen asema, että on suorastaan velvollisuutemme oman toimintamme kautta kehittää koko suomalaista golfia eteenpäin. Meidän tulee asettaa omalla tekemisellämme standardit kaikilla tasoilla ja mittareilla.

Kaikista arvokkain ja vastuullisin asia 

Pickalan menestys perustuu aina ihmisiin. Työntekijämme ja vapaaehtoisemme ovat edelleen Pickalan muutoksen liikkeellepaneva voima. Juuri heidän omistautumisensa ja energiansa kaikessa tekemisessä, palvelulupauksemme hengessä, tekee Pickalasta niin ainutlaatuisen. Me välitämme, palvelemme ja toimimme yhteistyössä, jotta juuri sinulle nousee hymy huulille ja golfin pelaaminen maistuu paremmalle.

Pickalan yhteisö on mieletön. Toivotan teille kaikille loistavaa golfkautta! 

Sincerely Yours,

Janne Pelkonen
Toimitusjohtaja

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf