Valitse sivu

Ajankohtaista

Toimitusjohtajan yhteenveto kaudesta 2021

17.12.2021 | Ajankohtaista

Mennyt kausi oli jälleen vauhdikas. Tätä kirjoittaessani (10.12.) olemme joidenkin kierrosten päässä maagisesta 100 000 rajasta. Vaikka kierrosmäärät jäivät viime kauden 116 000 kierroksesta, ne nousivat 20 % vuodesta 2019. Olisi helppo todeta, että laskuun vaikutti korona, eikä vuonna 2020 ihmisillä ollut muuta tekemistä, mutta syyt eivät ole näin yksinkertaisia. Tämän vuoden vähäisemmät kierrosmäärät johtuivat pääosin lyhyemmästä pelikaudesta, kesän pitkästä hellejaksosta ja erittäin sateisesta syksystä. Vuoden 2021 tammi-huhtikuussa ja marras-joulukuussa pelattiin noin 10 000 kierrosta vähemmän kuin 2020. Kentän avautuessa tänä vuonna oli edellisenä talvena pelattu jo noin 7000 kierrosta.

Aktiivisten pelaajien yhteisö

Tänä vuonna omat pelaajat pelasivat 35 % enemmän kierroksia kuin 2019. Se oli 82 % kaikista kentillämme pelatuista kierroksista. Lisäys johtuu osakekaupan vilkastumisesta, aktivoimattomien pelioikeuksien määrän vähentymisestä sekä osakkeiden ja pelioikeuksien siirtymisestä aktiivisille pelaajille. Aktiivisten pelaajien määrän myötä myös vieraspelaajien kierrosmäärät lisääntyivät ja omien pelaajiemme vieraat muodostivat noin 75 % kaikista vieraskierroksista.

Vetovoima

Kierrosmäärä ei ole itseisarvo mitatessamme vetovoimaisuutta, mutta se kertoo sitä tärkeämpien mittareiden oikeasta suunnasta. Tärkein yksittäinen mittari on aktivoimattomien pelioikeuksien määrän lasku, joka on samalla perusta osakkeen arvolle sekä vuokrahinnalle. Aktivoimattomien pelioikeuksien määrä on laskenut säännöllisesti viimeisten vuosien aikana ja tänä vuonna lähes kaikki pelioikeudet (2038 kpl) olivat käytössä. Tämä on johtanut vuokrapelioikeusmarkkinan niukkuuteen, mikä on näkynyt myös voimakkaasti kasvaneina osakesiirtoina. Vuonna 2021 osakesiirtoja on rekisteröity uusille omistajille jo ennätykselliset 167 kertaa (281 pelioikeutta).

Pickalan strategiassa yksi tärkeä vaade on, että oman osakkeen tuoman pelioikeuden käyttö olisi arvokasta sekä arvostettua. Yhtenä mittarina käytetään oman osakkeen pelioikeudella pelaavien määrään kasvua, joka on noussut kahdessa vuodessa 15 % ja kasvu tulee kiihtymään myös ensi kaudella. Näiden vetovoimamittareiden lopputulemana sekä osakkeen hinta että vuokrapelioikeuden hinta ovat kasvaneet reilusti. Samalla aktiivisten pelaajien määrä Pickalassa on lisääntynyt, kasvattaen kierrosmääriä aikaisemmasta.

Tällä kaudella pystyimme tarjoamaan ajanvaraukseen aikaisempaa enemmän etenkin Prime Time -lähtöaikoja tiukentamalla tapahtumakäytäntöjä. Yhtiön järjestämissä tapahtumissa oli tällä kaudella 4000 pelaajaa, kun vuonna 2019 pelaajia oli vielä 7000 (5000/2020). Viikonloppuisin yhtiön tapahtumissa oli 1000 pelaajaa, kun heitä vuonna 2019 oli vielä kaksinkertainen määrä.

Palvelu

Olemme historiamme korkeimmissa asiakastyytyväisyyslukemissa (Players First) sekä omien että vieraspelaajien osalta. Omien pelaajien asiakastyytyväisyys on noussut 11 % ja vieraspelaajien 20 % vuodesta 2015. Olisi helppo todeta, kun olemme historian korkeimmissa asiakastyytyväisyyslukemissa niin omien kuin vieraspelaajien osalta, että kaikki on hyvin. Vieraspelaajien kehitykseen olen erittäin tyytyväinen, mutta omien pelaajien asiakastyytyväisyys ei ole kasvanut täysin asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Ruoskiessamme itseämme kehityksen vauhdin osalta, on toki hyvä muistaa poikkeukselliset kaksi kautta ja sitäkin hieman pidempään markkinoilla tapahtuneen muutoksen tuoma kehitys. Etenkin omien pelaajien palautteissa näkyy enemmän tunnetta, intohimoa sekä rakkautta omaan totuttuun tapaan pelata ja kuluttaa kuin vieraspelaajien. Tässä kohtaa kierrosmäärien reilu lisääntyminen on näkynyt lähtöaikojen saatavuushaasteena, mikä on vaikuttanut selkeästi tyytyväisyyteen. Markkinatilanteen muutos ja siitä aiheutunut vuokrapelaamisen kallistuminen näkyy pelioikeutettujen tyytyväisyydessä.

Vaikka omat pelaajat ovatkin selkeästi tyytyväisempiä Pickalaan kuin vieraspelaajat (NPS +5, osakkaiden NPS +10), arviot yksittäisissä palvelupisteissä ovat paljon kriittisempiä. Otetaan esimerkiksi tärkein yksittäinen kokonaisuutemme, greenit. Omien pelaajiemme arvio greenien sopivista nopeuksista on Suomen kaikkien kenttien keskivaiheilla, kun vieraspelaajien arvio on top viidessä. Alle 10 hcp:n vieraspelaajat arvioivat Parkin greenit Suomen sopivimmiksi nopeudeltaan.

Omien pelaajien asiakastyytyväisyyden hitaampi nousu suhteessa tavoitteisiimme on selkeä signaali siihen, että emme ole täysin onnistuneet. Yksi valitettava tekijä on ollut se, että emme ole osanneet ennustaa vetovoiman näin nopeaa kasvua. Lisäksi viimeisten vuosien epävarmuus on tuonut omat haasteet toimintaan. Yleisellä tasolla uskon, että parasta palvelua yhtiön puolesta pelaajille on, että pystymme pitämään talouden kunnossa, hoitamaan kenttiämme entistä laadukkaammin sekä investoimaan tuotteeseen, palveluun ja yhteisön tulevaisuuteen. Olemme käsitelleet kaikki pelaajapalautteet sisäisesti ja olen henkilökohtaisesti vastannut jokaiselle yhteystietonsa jättäneelle selventääkseni toiminnan taustoja sekä sitä, kuinka tulemme asioihin reagoimaan. Haluan vielä tässä palveluosion yhteydessä erikseen kiittää Sebastiania ja ravintolan henkilökuntaa jaksamisen osalta vaikeina koronakesinä sekä M&R Golf Schoolin Minniä, Roopea, Tommia ja Tuomasta mahtavasta työstä yhteisömme eteen.

Kenttä 

Olemme pystyneet panostamaan viimeisten vuosien aikana n. 10 % enemmän resursseja päivittäiseen kentänhoitoon kuin aikaisemmin. Panostukset ovat näkyneet myös asiakastyytyväisyydessä, joka on koko kauden pysynyt historian korkeimmalla tasolla niin omien kuin vieraspelaajienkin osalta. Kenttähenkilökuntamme on todella ammattitaitoista ja tekee olosuhteisiin sekä budjetteihin nähden aivan loistavaa työtä. Tavoitteemme onkin mahdollistaa Markus Suojoen vetämälle tiimille parhaat edellytykset tarjota pelaajillemme entistä parempi päivittäinen pelikokemus. Tätä tavoitetta varten kutsuimme mm. kaksi ulkopuolista ammattilaista kenttätoimikuntaan. Heidän asiantuntemuksensa ja osaamisensa tarjoavat lisäarvoa sekä tukea mahdollisimman laadukkaille päätöksille. Kauden 2022 alusta merkittävin uudistus tulee olemaan robotiikan tuominen, ensimmäisenä Pohjoismaissa, testiin ensin väyläkoneisiin ja toivottavasti jatkossa myös raffileikkureihin. Uuden tekniikan myötä meillä on mahdollisuus lisätä resursseja n. 10 % kentänhoitoon ilman kustannusten kasvua, kun kokonaisuus on käytössä ja testattu.

Investoinnit

Investoimme kenttään ja palveluihin kauden aikana noin 450 000 euroa. Uudistimme mm. Seasiden takaysin kastelujärjestelmää ja bunkkereita sekä teimme kentän perusparannuksia. Vaihdoimme Forestille ja harjoitusalueelle bunkkerihiekat sekä asensimme tarvittaviin kohtiin betonipohjat. Rakensimme uudet pesuhuoneet ja Harvia Design -saunat. Lisäsi tehtiin korjaavia toimenpiteitä kiinteistöissä. Aloitimme kauden aikana yhteistyön DEFA -sähköautojen latauspisteiden ja Molok -jätehuoltopisteiden osalta. Tämän lisäksi investoimme yhtenä viidestä omistajasta World Tour Padel -kenttiin, jotka toivat yhteisöömme lisätarjonnan golfin yhteyteen.

Rangen kehitystä jatkettiin tekemällä viime talven aikana yksi uusi kohdeviheriö ja uuden 14-paikkaisen lyöntikatoksen teko aloitetaan loppuvuodesta. Samalla uudistamme lyöntikatoksen alueen ruoholyöntipaikat – toinen puoli rangea tehdään kaudelle 2023. Tulevan kauden aikana jatketaan Seasiden Masterplanin mukaisia muutostöitä bunkkeroinnin osalta väylillä 3, 6 ja 11. Samalla tehdään iso korjausrakentamisen investointi Seasiden etuysin kastelujärjestelmän uudistamiseksi. 

Talous

Kaudella 2021 tulomme ovat n. 3,1 miljoonaa euroa ja kulut n. 2,45 miljoonaa euroa. Investointeja on tehty n. 450 000 eurolla ja lainaa maksettu suunnitellusti 227 000 eurolla. Tulomme ovat nousseet 4-5 vuoden aikana vajaat 20 %, kulut samalla ajanjaksolla 7 % sekä investointitaso 30 %. Strategiamme mukaisesti panostusten on tarkoitus kehittää kenttää sekä palveluita niin investointien kuin päivittäisen tekemisen kautta. Päivittäiseen kentänhoitoon olemme pystyneet lisäämään resursseja 10 %, joka on ohjattu suoraan työntekijöihin (=laadun lisääminen). Tarkoitus on kasvattaa edelleen kentänhoidon resursseja lisäpanostuksilla sekä parantaa pelaajakokemusta uusien innovaatioiden kautta. 

Suurin huoli ja samalla epäkohta talouden osalta on vastike- ja muiden tulojen jakauma sekä jakauman kehityssuunta. Vuonna 2021 tuloista 53 % tuli vastikkeista ja 47 % muista tuloista, kun vuosien 2014-2017 tuloista 62 % tuli vastikkeista ja 38 % muista tuloista. Samassa ajassa vastiketulot ovat nousseet 1 %, kun taas muut tulot ovat nousseet 46 %. Kapasiteetin rajallisuus ja kaikkien pelioikeuksien aktiivinen käyttö ovat tuoneet meidät tilanteeseen, missä muiden tulojen lisäämisen mahdollisuus rajoittuu jatkossa yhteistyökumppanuuksiin sekä muihin liiketoimintoihin. Yhteistyökumppanuuksista saadut tulot ovat nousseet neljässä vuodessa n. 250 %. Muiden liiketoimintojen osalta meidän on löydettävä pienen riskin tarjoavia uusia tulovirtoja pystyäksemme tukemaan toiminnan kehitystä. Tästä hyviä esimerkkejä ovat huoltotoimintamme sekä uuden robottitekniikan myynti ja markkinointi yksinoikeudella Suomessa. Tällä hetkellä suurin huoli alalla on kentänhoitokustannusten kovat nousupaineet. Pystyäksemme pitämään kilpailukykymme sekä kehittymään myös tulevaisuudessa, on meidän kyettävä tasaamaan vastiketulojen ja muiden tulojen kehityssuhdetta jatkossa.

Kauden 2022 teema on ”Back to Premium”

Palautteiden osalta olemme analysoineet tarkkaan läpi kehityskohteita ja muodostaneet niiden sekä strategian pohjalta kehityshankkeet tulevalle vuodelle. Tärkeimmät kehityskohteet vuodelle 2022 ovat palvelupolku ja kohtaamiset sekä tilojen viihtyvyys ja siisteys. Käymme yksityiskohtaisesti läpi palvelupolkuajattelun kautta kehityskohteita ja pyrimme ratkaisemaan asiakasmäärän kautta tulleita haasteita mm. palvelulogistiikan sekä siisteyden osalta. Vaikka olemme siisteyden osalta lisänneet resursseja tuplamäärän aikaisempaan, on meillä silti ollut haasteita pysyä kyydissä uudessa normaalissa. 

Tulemme panostamaan siisteyteen lisäämällä Molok-jätesäiliöitä niin alueelle kuin jokaisen kentän 1. ja 10. teepaikoille. Siirrämme vanhat roskakorit kentän muille alueille ja korvaamme nykyiset, helposti ”roskakoreiksi” muodostuvat väyläboksit uusilla väylätauluilla. Käymme läpi tärkeimmät tilamme ja pyrimme löytämään ratkaisuja asiakkaidemme viihtyvyyden lisäämiseksi. Kenttien WC:t kokevat muodonmuutoksen naistoimikunnan käsittelyssä ja niihin kaikkiin asennetaan tyhjennykset optimoivat mittausanturit uuden yhteistyökumppanimme Kontramin toimesta.

Park

Noustaksemme selkeästi seuraavalle tasolle, on meidän Pickalan logon lupauksen mukaisesti pystyttävä tarjoamaan kolmen hyvän kentän lisäksi yksi, joka kohoaa muita korkeammalle. Park -kentän modernisoinnin osalta päästiin syksyllä pieni askel eteenpäin, kun ensimmäinen keskustelutilaisuus pidettiin 21.10.2021, koronasta johtuen reilu vuosi alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Keskustelun pohjalta hallitus valmistelee seuraavaa tammikuussa 2022 pidettävää keskustelutilaisuutta varten ReDesign-vaihtoehdon lisäksi myös Premium-vaihtoehdon. Lisäksi tarkoitus on järjestää vielä 2-3 keskustelutilaisuutta talven 2022 aikana sekä lisää seuraavana talvena. Päätökset Park-kentän tulevaisuudesta tulee tehdä yhtiökokouksessa syksyllä 2023, jolloin rakentaminen olisi mahdollista aloittaa syksyllä 2025.

Talvi

Tänä vuonna pakkaset tulivat viime vuosia aikaisemmin ja kenttä on mennyt kiinni aikaisemmin kuin kertaakaan seitsemään vuoteen. Itse toivoisin aina, että innokkaat pelaajat pääsisivät ulkoilemaan mahdollisimman ympärivuotisesti. Koska se ei ole sään puolelta tällä hetkellä mahdollista, voin nähdä asian myös toisesta näkökulmasta. Henkilökuntamme on venynyt viimeiset kaksi vuotta äärimmilleen oman jaksamisen rajoilla niin koronan, muutoksen kuin pitkien kausienkin johdosta. Päivittäisen pelaamisen hiljentyminen tarkoittaa nyt pitkästä aikaa mahdollisuutta keskittää ajatukset kehitykseen, valmistella tulevaa kautta sekä pistää toiminnan prosesseja parempaan kuntoon.

Henkilökunnan tyytyväisyyskyselyn yhteydessä yhdeksi merkittävimmäksi arvoksi työskennellä Pickalassa nousi esiin kehityshalukkuus. Se, että pystymme jatkuvasti kehittymään ja tarjoamaan entistä parempaa pelaajakokemusta Pickalalaisille ajaa työyhteisöämme eteenpäin. Minulla on ilo kiittää kaikkia työntekijöitämme, jotka ovat tehneet hienoa työtä jo pitkään, mutta erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana antaneet yhteisölle enemmän kuin olisin ikinä osannut pyytää… KIITOS!!

Toivon, että jo tehdyillä ja talven aikana tehtävillä kehitystoimenpiteillä sekä päivittäisellä työllä pystymme tarjoamaan vielä enemmän juuri pelaajiemme näköistä Pickalaa kaudesta 2022 alkaen.

Kiitos koko yhteisöllemme, juuri sinulle, kaudesta 2021. Toivotan kaikille teille erittäin hyvää joulun odotusta ja loistavaa talviaikaa!

Janne Pelkonen

Toimitusjohtaja

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf