Valitse sivu

Ajankohtaista

Toimitusjohtajan yhteenveto kaudesta 2022

21.12.2022 | Ajankohtaista

Mennyt kausi oli erittäin haasteellinen monella tavalla. Talvi oli kentänhoidollisesti Pickalan historian vaikein, mikä heijastui laajalti pelaajiin ja henkilökuntaan. Kauden alku myöhästyi. Lisäksi kylmä sää ja kentän kunto vaikuttivat pelaajamääriin ja asiakastyytyväisyyteen etenkin alkukaudesta.

Kova talvi koetteli myös taloutta: green fee -tulot laskivat ja kentän pelikuntoon saattaminen vaati suurempia ostoja kuin aiemmin. Lisäksi Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota on nostanut merkittävästi kaikkia hintoja lannoitteista sähköön.

Kierroksia pelattiin 10 000 arvioitua vähemmän

Ennen kauden alkua alkuperäinen arviomme vuoden 2022 kierrosmääristä liikkui 90 000 paikkeilla, mikä oli 10 000 kierrosta vähemmän kuin vuonna 2021, mutta 10 000 enemmän kuin edellisenä normaalivuotena 2019.

Kierroksia ehdittiin pelata 83 059 kierrosta ennen lumen tuloa. Kaikista pelatuista kierroksista omat pelaajat pelasivat 82 % ja vieraspelaajat 18 %. Red Cardilaiset puolestaan 44 % (40 % 2021, 35 % 2020) ja Silver Cardilaiset 35 % (40 % 2021, 46 % 2020). Omien pelaajiemme vieraiden osuus on ollut noin 75 % kaikista vieraspelaajista.

Vetovoimalla arvoa

Pickalan vetovoiman tärkein mittari on aktivoimattomien pelioikeuksien määrä. Se on samalla perusta osakkeen arvolle sekä vuokrahinnalle. Aktivoimattomien pelioikeuksien määrä on laskenut säännöllisesti viimeisten vuosien aikana ja edellisenä vuotena lähes kaikki pelioikeudet (2038 kpl) olivat käytössä. Tämä johti vuokrapelioikeusmarkkinan niukkuuteen, mikä näkyi voimakkaasti kasvaneina osakesiirtoina sekä osakkeiden ja vuokrapelioikeuksien hintojen nousuna.

Aktivoimattomien vuokrapelioikeuksien (70 kpl) määrä kasvoi pitkästä aikaa tälle kaudelle. Määrä on kuitenkin selkeästi vähemmän kuin ennen koronaa (139 kpl 2019) ja samalla tasolla kuin ensimmäisenä koronavuotena. Luku ei tällä kertaa kerro kuitenkaan Pickalan vetovoiman heikentymisestä, vaan markkinavetoisen vuokrapelioikeuskaupan kysynnän ja tarjonnan eriaikaisuudesta ja hintanäkemyksestä talven aikana.

Pelaajien ostokäyttäytyminen on viimeisten vuosien aikana muuttunut merkittävästi ja pelioikeuden saaminen halutaan yhä useammin turvata jopa ennen vuodenvaihdetta. Viime talvena, kysyntäpiikkien aikana (marras-tammikuussa), pelioikeuksia oli tarjolla suhteellisen niukasti ja hinta usein yli ostajan kipurajan. Tämä johti siihen, että kun pelioikeuksia tuli enemmän tarjolle keväällä, oli osa halukkaista vuokraajista jo varmuuden vuoksi ehtinyt hankkia pelioikeuden muualta, tai päättänyt jättää pelioikeuden kokonaan hankkimatta, joko korkean hintatason tai epävarman maailmantilanteen vuoksi.

 

Kasvua omalla pelioikeudella pelaavien määrässä

Pickalan strategiassa yksi tärkeä vaade on, että oman osakkeen tuoman pelioikeuden käyttö olisi arvokasta sekä arvostettua. Yhtenä mittarina käytetään oman osakkeen pelioikeudella pelaavien määrään kasvua, joka on noussut kolmessa vuodessa 30 %. Kasvu tulee kiihtymään myös ensi kaudella. Näiden vetovoimamittareiden lopputulemana sekä osakkeen hinta että vuokrapelioikeuden hinta ovat kasvaneet reilusti.

Tällä kaudella pystyimme tarjoamaan ajanvaraukseen aikaisempaa enemmän etenkin Prime Time -lähtöaikoja tiukentamalla tapahtuma-  ja ennakkovarauskäytäntöjä. Yhtiön järjestämissä tapahtumissa oli tällä kaudella 5 616 pelaajaa, kun vuonna 2019 pelaajia oli vielä 6 959. Viikonloppuisin yhtiön tapahtumissa oli 819 pelaajaa, kun heitä vuonna 2019 oli 2 144.

Torjuntavoitto asiakastyytyväisyydessä

Kaudella 2021 olimme historiamme korkeimmissa asiakastyytyväisyyslukemissa (Players First) sekä omien että vieraspelaajien osalta. Vertailu aikaisempiin vuosiin on haastavaa johtuen kentän kunnon suuresta painoarvosta tuloksissa.

Vieraspelaajien suositteluhalukkuus romahti (67->50) johtuen siitä, että emme olleet valmiita pudottamaan green feen hintaa etenkään Prime Time -aikoina. Hinnoittelumme perustui kapasiteetin niukkuuteen eikä niinkään kentän kuntoon. Lisäksi strategiamme mukaisesti priorisoimme omat pelaajamme tärkeimmiksi.

Omien pelaajien suositteluhalukkuus tippui ”vain” kolmella (70->67), jota voidaan pitää torjuntavoittona. Tulos osoittaa myös sen, että pystyimme paikkaamaan talven tuomia haasteita muissa asiakaskohtaamispisteissä.

Iso kiitos kaikille pelaajillemme kärsivällisyydestä sekä ymmärryksestä haasteellisen talven vaikutuksesta olosuhteisiin, sekä lojaalisuudestanne Pickala yhteisöä kohtaan.

Lämmin kiitos henkilökunnalle

Meille jatkossakin tärkeintä on keskittyä omaan päivittäiseen toimintaan ja palvella pelaajiamme jokaisessa asiakaskohtaamisessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleisellä tasolla uskon, että parasta palvelua yhtiön puolesta pelaajille on, että pystymme pitämään talouden kunnossa, hoitamaan kenttiämme entistä laadukkaammin sekä investoimaan tuotteeseen, palveluun ja yhteisön tulevaisuuteen.

Haluan vielä tässä yhteydessä erikseen kiittää koko upeaa henkilökuntaamme sekä Ravintola Spoonin että M&R Golf Schoolin tiimejä mahtavasta työstä yhteisömme eteen.

Investoimme kentän, kentänhoidon ja alueen kehittämiseen

Investoimme kenttään ja palveluihin kauden aikana hieman vajaat 500 000 euroa. Uudistimme muun muassa Seasiden etuysin kastelujärjestelmää ja bunkkereita betonipohjineen sekä teimme kentän perusparannuksia ja kehitimme turvallisuutta. Syksyllä rakensimme uuden parkkialueen kymmenelle DEFA-sähköautojen latauspisteelle ja tällä hetkellä on käynnissä uuden rangekatoksen rakentaminen. Lisäksi kiinteistöissä on tehty korjaavia toimenpiteitä.

Kauden 2022 alusta merkittävin uudistus oli RMS-tekniikalla varustetun robotiikan tuominen, ensimmäisenä Pohjoismaissa, ensin väyläkoneisiin ja tulevalla kaudella myös raffileikkureihin. Uuden tekniikan myötä meillä on mahdollisuus lisätä resursseja noin 10 % kentänhoitoon ilman kustannusten kasvua.

Tulot, menot ja panostukset lisääntyivät

Kaudella 2022 tulomme olivat noin 3,25 miljoonaa (+1% budjettiin nähden) euroa ja kulut noin 2,77 miljoonaa (+9% budjettiin nähden) euroa. Investointeja tehtiin budjetin mukaisesti vajaalla 500 000 eurolla ja lainaa maksettiin suunnitellusti 227 000 eurolla. Nollatuloksen sijasta teemme tappiota äkillisten kustannusnousujen johdosta noin 170 000 euroa. Tulomme ovat kasvaneet vuosien 2014-2017 keskiarvosta 22 %, kulut 20 % ja investointitaso 35 %. Vastiketulot samaan aikaan ovat kasvaneet 31 000 euroa ja vastikkeiden ulkopuoliset tulot 550 000 euroa.

Strategiamme mukaisesti panostamme kentän ja palveluiden kehittämiseen investointien ja päivittäisen tekemisen kautta. Olemme lisänneet kentänhoidon resursseja viimeisten vuosien aikana 10 %, mikä on ohjattu suoraan työntekijöihin (=laadun lisääminen). Tarkoitus on kasvattaa kentänhoidon resursseja edelleen lisäpanostuksilla sekä parantaa pelaajakokemusta uusien innovaatioiden, kuten robotiikan kautta (10 % laadun lisäys).

Kentän ylläpidon kustannukset nousseet räjähdysmäisesti

Tällä hetkellä suurin huolemme ovat voimakkaasti kohonneet kustannukset. Koronan tuoman golfbuumin myötä hinnat nousivat, jota Venäjän hyökkäyssota vielä kiihdytti. Pelkästään kentän pakollisten ostojen kustannusnousut vuoden 2022  budjetointivaiheesta ovat merkittävät:

Lannoitteet               + 60%-70%
Siemenet                   + 25%
Torjunta-aineet       + 40%
Polttoöljy+bensa    + 70%
Hiekka                         + 45%

Tämän lisäksi muun muassa kentänhoitokoneiden hintojen nousu on ollut n. 60 %. Kun vuoden 2018 konehankintapakettimme arvo oli 1,4 miljoonaa euroa, tänään saman paketin hinta on noin 2,25 miljoonaa euroa.

Jotta pystymme ylläpitämään kilpailukykyämme ja kehittymään myös tulevaisuudessa, meidän tulee löytää uusia mahdollisuuksia perustoimintojemme ulkopuolelta sekä samalla tasaamaan vastiketulojen (53%) ja muiden tulojen (47%) kehityssuhdettamme jatkossa.

Kenttä, palvelu ja pelaajat keskiössä kaudella 2023

Toiminnan pitkän linjan painopisteet ovat kentän ja palvelun kehittäminen sekä strategiasta johdettu toiminta. Palautteiden osalta olemme analysoineet tarkkaan läpi kehityskohteita ja muodostaneet niiden sekä strategian pohjalta kehityshankkeet tulevalle vuodelle.

Tärkeimmät kehityshankkeet ovat robotiikan laajempi käyttöönotto, palvelupolkuajattelu, kentän turvallisuus sekä Parkin kehityshankkeen hankemallit ja rahoituskonseptit. Rangen kehitystä jatketaan ja uuden 14-paikkaisen lyöntikatoksen teko aloitettiin loppuvuodesta. Samalla uudistamme lyöntikatoksen alueen ruoholyöntipaikat. Lyöntikatoksen ja akatemian välinen lyöntialue tehdään kaudella 2024 taloustilanteen salliessa. Seasiden etuysin kastelujärjestelmäremontin viimeistelytyöt tehdään keväällä 2023.

Kauden kruunaa Ladies European Tour

Pickala Golfissa pelataan Ladies European Tourin osakilpailu 29.6.- 1.7.2023. Kansainvälisen suurtapahtuman järjestäminen Pickalassa on ainutlaatuinen mahdollisuus Pickalalle ja koko Suomen golfille. Yhteinen visiomme Suomen Golfliiton kanssa on edistää naisten huippu-urheilua ja esitellä uusia idoleita.

Sijainti pääkaupunkiseudulla avaa erinomaiset näkymät huikealle yleisötapahtumalle. Kiinnostus LET-kisaa ja kilpagolfia kohtaan ovat korkealla ja pelaajia houkuttelee Solheim Cup -pisteiden lisäksi Suomen golfhistorian suurin palkintopotti: 300 000 euroa! Ladies European Tourin -osakilpailu on Pickalalle täydellinen ”match”, sillä Pickala tunnetaan sekä vahvana kilpagolfseurana että aktiivisena naispelaajayhteisönä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kuuluvat olennaisesti Pickalan toimintaan. Haluamme olla mukana edistämässä suomalaista naisgolfia ja LET on tärkeä palanen siinä. Kansainvälinen kilpailutapahtuma rakentaa samalla brändimielikuvaa vireästä ja kasvavasta Pickalan alueesta, jossa asuvat hyvinvoivat ja onnelliset golfhenkiset asukkaat.

Kisan järjestämisessä yhteistyö on voimaa

Tapahtuman toteutus on riippuvainen sekä kumppaneista että suuresta vapaaehtoisten (n. 150 hlöä) määrästä. Kesällä 2022 onnistuneesti järjestetyt SM-kisat antoivat selkeän signaalin organisaatiomme sekä vapaaehtoisten osaamistasosta. Sen pohjalta oli helppo uskaltaa tarttua suurempaan haasteeseen. Haluaisinkin vielä kerran kiittää kaikkia 2022 SM-kisoissa mukana olleita vapaaehtoisia.

Myynnin osalta LET tapahtuma on 500 000 euron yritysmyynti ponnistus, jonka osalta jo tässä vaiheessa voi sanoa ison kiitoksen Pickala Rock Resortille ja Siuntion kunnalle sekä useille muille vielä julkaisemattomille kumppaneillemme, jotka ovat ennakkoluulottomasti lähteneet tukemaan Pickalan ja Suomen naisgolfin kehittämistä.

Nautitaan joulun ajasta ja talvesta

Erityisen tyytyväinen olen siihen, että olemme onnistuneet tänä vuonna keliolosuhteisiin ja järkyttävään maailmantilanteeseen nähden palvelemaan pelaajiamme vähintäänkin hyvin. Tämä on vaatinut koko organisaatiolta suurta venymistä päivittäin.

Pickalan strategia on olla vetovoimaisin ja palvelevin golfyhteisö Suomessa. Se tarkoittaa jatkuvaa asiakasdialogia ja oppimista sekä oman toiminnan ja kenttien kehittämistä sekä uudistamista. Meillä on kaikki edellytykset ja valmiudet kasvattaa vetovoimaamme tulevallakin kaudella, vaikka maailmantalouden tilanne ja sota tuovat golfinkin pariin epävarmuutta.

Uskon, että golfin koronavuosina saanut buusti jatkuu ja oma tarjoamamme sekä palveluasenteemme vastaavat siihen erinomaisesti. Näen myös, että Pickalan pitkän tähtäimen suunnitelmat kenttien ja alueen kehittämiseksi, LET, Park ReDesign sekä Rockin edistyminen avaavat meille uusia mahdollisuuksia tarjoten pelaajillemme lisäarvoa.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia pelaajiamme, ammattitaitoista henkilökuntaamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä tässä haastavassa tilanteessa.

Toivotan teille kaikille rauhallista joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2023.

Nautitaan talvesta ja tehdään ensi kaudesta yhdessä entistä parempi.

 

Janne Pelkonen
Toimitusjohtaja

 

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf