Valitse sivu

Ajankohtaista

Uusi normaali vaatii sopeutumista

11.05.2020 | Ajankohtaista

Suomi on ollut lähes kaksi kuukautta poikkeustilassa ja se on tarkoittanut poikkeusjärjestelyitä myös meillä Pickalassa. Avasimme kentät poikkeusolojen aikaan 18.3. kahden hengen lähdöillä ja olemme normaalista poiketen asettaneet huomattavan paljon rajoituksia niin pelaamiselle kuin ajanvaraukseenkin sekä arvioineet kaikkea tekemistämme turvallisuus edellä. Samalla olemme pyrkineet tekemään kaikkemme, jotta pystyisimme täyttämään palvelulupauksemme mahdollisimman hyvin myös pelaajiemme suuntaan.

Olemme asteittain purkaneet rajoituksia 18.4 alkaen, kun ajankohtaista tietoa viruksen käyttäytymisestä sekä uusia suosituksia on saatu viranomaisilta ja golfliitolta. Nyt kun olemme siirtymässä ajanvarauksen osalta lähemmäs normaalikäytäntöjä, haluan muistuttaa, että vanhaan normaaliin ei ainakaan lähiaikoina ole palaamista. Yhtiön puolelta toteutettujen kapasiteettirajoitusten poistumisen jälkeen vastuu omasta ja muiden pelaajien turvallisuudesta sekä ohjeistuksen noudattamisesta siirtyy entistä enemmän pelaajille. Uusittu palvelukonseptimme Sincerely Yours merkitsee välittämistä monella tavalla. Olemme pyrkineet luomaan pelaajillemme sellaiset olosuhteet ja ohjeistukset, jotta pelaaminen olisi mahdollisimman turvallista.

Koska turvallisuuden osalta yhteisössämme on hyvin eri tavoin virukseen suhtautuvia ihmisiä, haluamme jatkossakin tarjota eri vaihtoehtoja pelata poikkeuksellisen tilanteen aikana. Yhdellä ajanvarauskentällä on aamulla pienempien lähtöryhmien ”Fast Track” -lähdöt ennen klo 11.00 sekä klo 18.00 jälkeen on mahdollisuus pelata 2-4 henkilön lähdöillä tarpeen mukaan.

2020 Edelman Trust Barometer Special Report: Trust and the Coronavirus -tutkimuksen mukaan 65 % vastaajista sanoo, että yrityksen tavalla reagoida pandemiaan on valtava vaikutus ostopäätöksiin tulevaisuudessa. Toivomme, että toimintamme pandemian alkuvaiheessa sekä myös tästä eteenpäin on sellaista, että olemme jatkossakin ostopäätösharkinnassa vahvasti positiivisella puolella.

Vetovoiman kasvu pakottaa miettimään uusia tapoja palvella
Pickalan strategia perustuu vetovoiman lisäämiseen, jota edesautetaan palvelun sekä rennon, energisoivan ja hauskan golfkokemuksen kautta. Yksi tärkeimmistä mittareista vetovoiman lisäyksessä on omien pelaajien kierrosmäärä, joka on lähes suoraan verrannollinen siihen, kuinka vuokrapelioikeusmarkkina vetää ja kuinka osakkeet siirtyvät aktiivisille pelaajille. Tässä olemme onnistuneet erinomaisesti viimeisen kahden vuoden aikana: Pelioikeuksista on tällä hetkellä suuri kysyntä, eikä tarjontaa juuri ole ja pelioikeuden markkinahinta onkin nyt selkeästi yli vastikkeen. Osakkeet taas ovat vaihtaneet omistajaa kuluneen vuoden aikana jo 45 kertaa, mikä on enemmän kuin koko vuoden 2018 aikana.

Tämä kysynnän ja tarjonnan tasapainon muuttuminen markkinoiden vastaisesti viimeisen kahden vuoden aikana on johtanut siihen, että kierrosmäärät ovat voimakkaasti lisääntyneet. Jos 5–10 vuotta sitten normi oli n. 60 000 kierrosta, viimeiset viisi vuotta n. 70 000 kierrosta, on uusi normi n. 80 000 kierrosta vuodessa.

Koronan johdosta ihmisillä on nyt enemmän aikaa pelata ja kentät ovatkin olleet erittäin hyvällä käyttöasteella, joten säiden salliessa tämän vuoden kierrosmäärä voi olla enemmänkin kuin 80 000. Yhtiön osalta tämä pakottaa meidät miettimään uusia tapoja palvella, mutta myös asettamaan rajoituksia, joiden tavoite on kuitenkin sujuvoittaa pelaamista sekä asiointia. Pelaajille taas kierrosmäärien nousu tarkoittaa totuttujen tapojen osalta hieman sopeutumista sekä omien rutiinien muokkaamista.

Uskon, että pystymme tässä muuttuneessakin tilanteessa vastaamaan pelaajiemme tarpeeseen, mutta täysin uuden edessä joudumme tekemään päätöksiä ilman tutkittua tietoa tai kokemuspohjaa. Siksi pyrimme testaamaan erilaisia ratkaisuja sekä keräämään palautetta, johon reagoimme ketterästi strategiaamme nojaten. Tässä kohtaa toivonkin jälleen kerran teiltä rakentavaa palautetta siitä, kuinka olemme onnistuneet tuottamaan teille strategian mukaista rentoa, energisoivaa ja hauskaa golfkokemusta.

Mikäli onnistuisimme vetovoiman kasvattamisessa edelleen ja saamaan kaikki käyttämättömät pelioikeudet aktiiviseksi, on myös mahdollista odottaa osakkeelle hinnan nousua. Arvon nousu ei tietenkään tapahdu hetkessä ja siitä puhuminenkin tämänhetkisessä alan tilanteessa on varmasti rohkeaa. Uskon ja toivon kuitenkin, että valitulla strategialla pystymme tuottamaan pelaajillemme arvoa pitkällä aikajänteellä, olivatpa he itse osakkeella pelaavia, pelioikeuden vuokraavia, pelioikeudella pelaavia tai osakkeesta eroon haluavia.

Talouden sopeuttamista jatketaan
Nykyinen poikkeustilanne tarkoittaa käytännössä sitä, että markkinoilta kerättävä rahamme vähenee 400–500 t. € mm. green fee -maksujen sekä tapahtuma-, kumppani- ja muiden liiketoimintojen pienenemisen takia. Tämä tarkoittaa tuottojen pienentymistä 15–18 %:lla kokonaistuotoistamme. Kassamme riittävyyden sekä Pickalan tulevaisuuden turvaamiseksi joudumme sopeuttamaan toimintaamme näitä tulonmenetyksiä vastaavaksi.

Sopeuttamistoimet vaikuttavat palvelutasoomme noin 10 %:n heikkenemisenä ja näkyvät pelaajillemme kentänhoidon osalta ensisijaisesti sekundäärissä toimissa, kuten yleisessä kentän siisteydessä, siimauksissa ja vesiesteiden sekä bunkkerien reunojen yms. hoidossa. Sopeutustoimien osalta pyrimme kaikessa toiminnassamme siihen, että meidän ei tarvitse lomauttaa vakiohenkilöstöämme ja että talouden kassavirta on +/- 0. Turvataksemme omien pelaajiemme pelimahdollisuudet suljimme vieraspelaajat kentältä 8.4-13.5. Tällä ei ole ollut vaikutusta kassaamme talvipelaajien tuotoista sekä nettikaupan aktivoitumisesta johtuen.

Palvelusta ei tingitä
Suuri unelmamme ja visiomme on olla Suomen vetovoimaisin ja parhaiten palveleva golfyhteisö, joka edistää kaikella toiminnallaan pelaajiemme kuin alueemmekin hyvinvointia tuottamalla innostavia, rentoja ja energisoivia golfkokemuksia ja elämyksiä urheilun, harrastusten ja viihteen parissa. Tätä tavoitetta tukemaan olemme kaudelle 2020 ottaneet käyttöön uuden palvelulupauksemme: Sincerely Yours.

Meille tuo palvelulupaus merkitsee välittämistä, huomioimista ja kehittämistä. Vaikka vallitseva tilanne on aiheuttanut ja aiheuttaa varmasti haasteita myös jatkossa tehdä asioita juuri niin kuin olemme suunnitelleet, pyrimme kaikin tavoin tinkimättömästi sopeutustoimien ja vallitsevan uuden normin osalta palvelemaan pelaajiamme samalla innostavalla asenteella kuin ennenkin.

Koko yhteisö ansaitsee kiitoksen
Haluan viimeisen kahden kuukauden osalta osoittaa ison kiitoksen hallituksellemme aktiivisesta ja arvostavasta yhteistyöstä sekä työntekijöillemme heidän osoittamastaan poikkeuksellisesta intohimosta työskennellä itseään säästämättä ja kelloa katsomatta pelaajiemme eteen. Isoimman kiitoksen haluan kuitenkin osoittaa teille pelaajille solidaarisuuden lisääntymisestä sekä suositusten ja ohjeistuksien noudattamisesta. Teidän toiminnallanne on ollut suora vaikutus golfin pelaamiseen ilman keskeytyksiä ja se on tarjonnut positiivisen viestin myös muille golfyhteisöille sekä mediaan.

Suomen suurimpana golfkeskuksena haluamme toiminnallamme viestiä vastuullisuutta myös koko toimialalle. Vaikka olemmekin saaneet normaalia enemmän palautetta poikkeustilanteen aikana, olemme mielestäni selvinneet paljon helpommalla kuin oletin. Haluan uskoa sen johtuvan siitä, että olemme tehneet päätöksiä johdonmukaisesti, reagoineet ajoissa sekä perustaneet ratkaisut parhaaseen mahdolliseen sen hetkiseen tietoon sekä viranomaisten ja golfliiton suosituksiin, joita on sovellettu Pickalan ainutlaatuisiin olosuhteisiin.

Tässä kohtaa on myös hyvä todeta, että vaikka ohjeistukset sekä rajoitteet ovat varmasti monesti koetelleet kärsivällisyyttä, on niiden ollut tarkoitus varjella pelaajiemme sekä työntekijöidemme turvallisuutta, estää viruksen leviäminen sekä mahdollistaa golfin pelaaminen keskeytyksettä. Mitä ilman tiukkoja ohjeistuksia olisi tapahtunut on pelkkää spekulaatiota, eikä sitä onneksi koskaan tulla tietämään.

Nyt, uuden normaalin alussa, on huomioitava, että turvallisuus yhteisössämme on meidän kaikkien asia.

Me välitämme sinusta – välitä sinä muista!

 

Sincerely Yours,
Janne Pelkonen

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf