Valitse sivu

Ajankohtaista

Yhteenvetoa Oy Pickala Golf Ab syysyhtiökokouksen 2022 päätöksistä

18.11.2022 | Ajankohtaista

Oy Pickala Golf Ab:n syysyhtiökokous pidettiin 17.11.2022 Espoon Innopolissa. Kokous alkoi klo 18.00 ja paikalla oli 54 henkilöä ja edustettuina 182 osaketta. Toimitusjohtaja Janne Pelkonen piti toimitusjohtajan katsauksen vuoteen 2022 sekä vuoteen 2023. Yhtiökokous vahvisti kaikki hallituksen esitykset esityslistan mukaisesti.

Syyskokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat ja tehtiin seuraavat päätökset:

1 — Vahvistettiin yksimielisesti talousarvio vuodelle 2023 ja hyväksyttiin vastikkeen korotus 1 125 euroon/pelioikeus. Yhden pelioikeuden osakkeen (C ja D-sarja) vastike on siten 1 125 euroa, kahden pelioikeuden osakkeen (B-sarja) vastike on 2 250 euroa ja kolmen pelioikeuden osakkeen (A-sarja) vastike on 3 375 euroa.

2 — Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Päätös oli yksimielinen.

3 — Vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin vanhoina jäseninä Jukka Utriainen, Esa Kankainen, Milla Hallanoro, Jussi Särkkä ja Kasper Hannula sekä uusina jäseninä Kari Karvinen, Laura Santasalo ja Jukka-Pekka Särkkä. Päätös oli yksimielinen.

4 — Todettiin, että kokouksessa ei ehdotettu tilintarkastajan vaihtamista, joten nykyinen tilintarkastaja jatkaa tehtävässään.

5 — Päätettiin, että yhtiökokouskutsussa mainittuun osakkeeseen liittyvät pelioikeudet otetaan yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi maksamattomien yhtiövastikkeiden vuoksi. Haltuun otetut pelioikeudet tullaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuokraamaan pelikausi kerrallaan käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle enintään hallinnassa olon ajaksi. Päätös oli yksimielinen.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistujille.

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf