Valitse sivu

Ajankohtaista

YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 17.09.2003

29.10.2003 | Ajankohtaista

OY PICKALA GOLF AB PÖYTÄKIRJA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 17.09.2003 klo 18.00 Paikka Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Ukko Laurila avasi kokouksen. 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Koivusalo. 3 Nimetään sihteeri, valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa Sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Outi Kunttu. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Karvinen ja Alpo Järvinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Karvinen ja Alpo Järvinen. 4 Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä Todettiin kokouksen äänivaltaiset osanottajat oheisen osanottajaluettelon mukaisiksi (liite 1). Kokouksessa oli paikalla 150 henkilöä, edustettuina 559 osaketta, joilla oli yhteensä 409 ääntä. 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Koska kutsu kokoukseen (liite 2) on ollut golfkentän ilmoitustaululla 4.9.2003 lähtien ja Helsingin Sanomissa 4.9.2003 sekä lähetetty henkilökohtaisesti kaikille osakkaille, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin tiedoksi kokouksessa luettu Ulla Heikkisen kirje (liite 3). 6 Hallituksen ehdotus kenttähankkeen rahoitukseksi Hallituksen ehdotus kenttähankkeen rahoitukseksi: Kenttähanke rahoitetaan keräämällä osakkailta 1.000 euroa/pelioikeus, joka käytetään kenttähanketta varten otetun lainan maksamiseen. Lainaosuuden voi maksaa yhdessä erässä tai viiden (5) vuoden aikana rahoitusvastikkeena. Loppuosa lainasta jää yhtiölainaksi. Rahoittajan kanssa pyritään sopimaan, että lainasta maksetaan kahden (2) vuoden aikana ainoastaan korkoja. Rahoitusjärjestelystä päätetään uudelleen kahden (2) vuoden kuluttua. Kenttähankkeen rahoituksesta käytiin keskustelua, jossa esitettiin mm. seuraavaa:  Mm. Jorma Puhto, Hannu Suominen ja Ilkka Mikkola kannattivat hallituksen esitystä.  Mm. Leea Lehtinen ehdotti uusien osakkeiden myymistä kentän rahoituskustannusten kattamiseksi.  Veikko Pulkkinen ehdotti hallituksen valtuuttamista uusien osakkeiden myymiseen kentän rahoituskustannusten kattamiseksi.  Uusien osakkeiden myymisehdotusten osalta todettiin, että yhtiökokouskutsussa ei ole mainittu, että kokouksessa käsiteltäisi osakepääoman korottamista ja uusien osakkeiden antamista merkittäviksi. Tämän vuoksi tästä asiasta ei voitu tässä yhtiökokouksessa päättää.  Eero Alperi ehdotti, että kenttä maksettaisi itse ja osakkailta kerättäisiin koko rahoitustarvetta vastaava määrä eli 2.500 euroa/ pelioikeus rahoitusvastikkeena.  Tämän osalta todettiin, että yhtiökokouskutsussa rahoitusvastikkeen määräksi oli ehdotettu 1.000 euroa/pelioikeus. Todettiin, että osakkeenomistajat ratkaisevat osallistumisensa yhtiökokoukseen mm. kutsun perusteella eikä kutsussa esitettyä rahoitusvastikkeen määrää tulisi tästä syystä ylittää. Äänestettiin hallituksen ehdotuksesta. Hallituksen ehdotusta kannatti 285 ääntä kokouksessa edustettuna olleista 402 äänestä. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus kenttähankkeen rahoitukseksi: Kenttähanke rahoitetaan keräämällä osakkailta 1.000 euroa/pelioikeus, joka käytetään kenttähanketta varten otetun lainan maksamiseen. Lainaosuuden voi maksaa yhdessä erässä tai viiden (5) vuoden aikana rahoitusvastikkeena. Loppuosa lainasta jää yhtiölainaksi. Rahoittajan kanssa pyritään sopimaan, että lainasta maksetaan kahden (2) vuoden aikana ainoastaan korkoja. Rahoitusjärjestelystä päätetään uudelleen kahden (2) vuoden kuluttua. 7 Hallituksen ehdotus navetan täyssaneeraamiseksi ja 2.000.000 euron lainan ottamiseksi saneerausta varten Hallituksen ehdotus navetan täyssaneeraamiseksi ja 2.000.000 euron lainan ottamiseksi saneerausta varten: Laina maksetaan takaisin rahoitusvastikkeilla ja yhteisötapahtumien tuotoilla. Hallitus arvioi, että 10 vuoden laina-ajalla rahoitusvastike olisi 60-120 euroa/pelioikeus/vuosi. Navetan täyssaneerauksesta käytiin keskustelua, jossa mm:  Teppo Vapaavalta esitti selvityksen mahdollisuudesta purkaa navetta. Lisäksi hän esitti uuden klubirakennusprojektin siirtämistä, kunnes uuden kentän lopullinen kustannus ja sen rahoitus on selvitetty.  Pekka Lehtonen totesi, että uuden rakennuksen rakentamiskustannukset olisivat lähes kolminkertaiset verrattuna navetan saneerauskustannuksiin.  Ukko Laurila totesi, että navetan purkaminen tulisi kalliiksi ja että purkamiskustannuksista voidaan pyytää arvio.  Outi Kunttu totesi selvittäneensä kiinteistöviranomaiselta, ettei navetan purkamiselle saataisi purkulupaa.  Hannu Savukoski esitti, että navetan saneeraus olisi toiminnallisesti tärkeää ja kannatti hallituksen esitystä täyssaneerauksesta.  Alpo Järvinen esitti, ettei navetan täyssaneerauksesta päätettäisi vielä. Käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja muotoili hallituksen esityksen vastaehdotukseksi, että päätös navetan täyssaneerauksesta siirretään tehtäväksi myöhemmin. Ehdotuksista päätettiin äänestää. Äänestystulos 188 ääntä hallituksen ehdotuksen puolesta ja 198 ääntä siirtämisehdotuksen puolesta. Äänestystuloksesta voitiin todeta, että ehdotus asian siirtämisestä sai enemmän ääniä. 8 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Vakuudeksi LAURI KOIVUSALO Lauri Koivusalo kokouksen puheenjohtaja OUTI KUNTTU Outi Kunttu kokouksen sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Alpo Järvinen KARI KARVINEN Kari Karvinen

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf