Valitse sivu
Kentät
Ohjeet & säännöt

Hyödyllistä tietoa niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin pelaajille

Pelioikeus
Oy Pickala Golf Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti C- ja D-sarjan osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden, B-sarjan osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja A-sarjan osake tuottaa kolme (3) pelioikeutta. C-, D- ja B-sarjan pelioikeudet ovat nimettyjä henkilökohtaisia pelioikeuksia. Kutakin A-sarjan pelioikeutta voi käyttää joko nimettynä henkilökohtaisena pelioikeutena tai sarjakortteina.

Pelioikeuden haltija
Nimetylle henkilökohtaiselle pelioikeudelle on rekisteröitävä pelioikeuden haltija (joko osakkeenomistaja itse tai tämän nimeämä henkilö). Kullekin A-sarjan pelioikeudelle on oikeus rekisteröidä pelioikeuden haltija, vaikka pelioikeus vaihdetaan sarjakorteiksi. Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet kuuluvat ainoastaan osakkeenomistajan rekisteröimälle henkilölle. Pelioikeuden haltijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Sarjakortit
Kaudella 2018 kukin A-sarjan osakkeen pelioikeus on vaihdettavissa sarjakortteihin, jotka oikeuttavat yhteensä kahteenkymmeneen (20) pelipäivään (4 sarjakorttia/pelioikeus). Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet ovat voimassa, kun tämä käyttää samalle osakkeelle kirjattuja sarjakortteja kuin pelioikeuden haltijuus on rekisteröity.

Mikäli sarjakortti luovutetaan kolmannelle osapuolelle, noudatetaan tämän osalta vieraspelaamisen ehtoja poislukien perhejäsen.

Osakkeenomistajan edut/Redcard
Peliohjesäännön tai hinnaston mukaisiin sekä muihin mahdollisiin osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan nimeämä pelioikeuden haltija, joka kuuluu samaan talouteen/perheeseen osakkeenomistajan kanssa (isä, äiti, puoliso, lapsi tai lapsenlapsi) tai tai yrityksen/juridisen henkilön nimeämä pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön. Osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt osakesarjoittain seuraavasti: A-sarja/max 3, B-sarja/max 2, C-sarja/max 1 ja D-sarja/max 1.

Lähtöaikojen varaus
Osakkeenomistaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan kymmenen (10) päivää etukäteen. Pelioikeuden haltija tai jäsen voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan seitsemän (7) päivää etukäteen. Pallorännivarauksista on erikseen määrätyt ehdot. Lähtöajat arkisin prime time -aikoina ja viikonloppuisin ennen klo 14:00 on ensisijaisesti varattu vain osakkeenomistajille, pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen sekä jäsenille ja VIP-pelilipuilla pelaaville.

Vieraspelaaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan neljä (4) päivää etukäteen.

No show –käytäntö
Ajanvarauksen tehnyt pelaaja on vastuussa varauksestaan. Mikäli peliaikoja ei peruuteta, lähetetään varauksen tehneelle pelaajalle no show -lasku 25 €.

Tasoitusrajat
Osakkeenomistaja, pelioikeuden haltija ja jäsen sekä tämän vieras 54
Vieraspelaaja Miehet 36, Naiset 45
Lähtöryhmän tasoitusten yhteenlaskettu maksimi 100

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa ruuhka-aikoina tai muusta perustellusta syystä.

Pelin sujuvuus
Osakkeenomistaja, pelioikeudenhaltija tai jäsen vastaa omasta ja vieraidensa pelin sujuvuudesta sekä golfsääntöjen ja -etiketin noudattamisesta. Valvojan antamia ohjeita tai määräyksiä on noudatettava.

Enimmäiskierrosaika 4 pelaajan ryhmälle
Park 4 tuntia 6 minuuttia, Seaside 4 tuntia 12 minuuttia, Forest 4 tuntia 16 minuuttia

Kentänhoitohenkilöstö
Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Oy Pickala Golf Ab:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesäännön muutoksiin.

 

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

Kenttävalvoja toimii Oy Pickala Golf Ab:n valtuuttamana. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty ”VALVOJA”-kyltillä. Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys.

Kenttävalvojan tehtävänä on saada pelaajat viihtymään kentällä.

Kenttävalvojalla on hyvä sääntö- ja kilpailutuntemus sekä ajankohtaisten paikallissääntöjen tietämys.

Turvallisuus
Kenttävalvoja seuraa annettujen turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Toisten nilkoille lyöminen, fore-huudon puuttuminen, toisten lyöntisuunnilla käveleminen tms. ovat puuttumisen arvoisia asioita.

Joutuisa peli
Tärkein viihtyvyyttä ylläpitävä asia on joutuisa peli.

Kenttävalvojalla on mahdollisuus vaikuttaa viihtyvyyden ylläpitämiseen. Tätä varten Pickala Golf on päättänyt reikä- ja kierroskohtaisista tavoiteajoista ja määritellyt pelaaja- ja ryhmäkohtaiset korkeimmat sallitut tasoitukset. Korkein ryhmän yhteenlaskettu tasoitus saa olla 100. Kahden hengen ryhmällä max 108.

Kenttävalvojan tehtävänä on ennaltaehkäistä ruuhkien syntymistä. Jos ruuhkia siitä huolimatta syntyy, kenttävalvoja huolehtii, että kenttä saadaan uudelleen liikkeelle.

Tätä varten kenttävalvoja voi

 • hoputtaa
 • huomauttaa
 • jakaa ryhmän kahtia
 • siirtää syrjään ohitustilanteessa
 • siirtää seuraavalle reiälle pelaamatta edellistä reikää valmiiksi
 • poistaa kentältä

Ruuhkaa aiheuttavia tilanteita ja paikkoja
Golfkentällä syntyy ruuhkia mm. yleisestä hitaudesta

 • lyönneissä
 • rutiineissa
 • kävelyssä

Yksi yleinen syy on myös liiallinen puttauslinjojen tarkastelu ja mittaus harjoittelukierroksella sekä mailojen valinta vasta lyöntivuoron alkaessa.

Valvoja voi muistuttaa pelaajille varapallon lyömisestä epäselvissä tapauksissa ja ohitusmahdollisuuden antamisesta.

Valvojalla on käytössään kentällä olevien ryhmien jäsenten nimet sekä yhteenlasketut tasoitukset.

Kenttävalvoja voi muuttaa kentällä pelijärjestystä ja ryhmän kokoonpanoa, mikäli pelin sujuvuuteen tulee häiriöitä.

Mikäli kenttävalvoja toteaa jonkun pelaajan toistuvasti rikkovan etikettiä ja peliohjeita, hän voi poistaa pelaajan kentältä.

Ryhmän pienimmän tasoituksen omaavan pelaajan tulisi huolehtia ryhmän pelinopeudesta siten, että ryhmä pysyy edellä pelaavan ryhmän vauhdissa.

Joustavan ohituksen esimerkki par 3 –väylällä
Viheriöllä oleva ryhmä antaa takana tulevalle ryhmälle luvan lyödä ulos ennen puttaamistaan. Tämän jälkeen he puttaavat omat pallonsa reikään ja siirtyvät seuraavalle uloslyöntipaikalle lyömään avauksensa. Takaa tulevat pelaavat tällä välin reiän loppuun ja tulevat lyömään seuraavat uloslyöntinsä ennen kuin ohitettava ryhmä siirtyy eteenpäin palloilleen, jolloin varsinainen ohitus myös tapahtuu. Ohitettava ryhmä siirtyy omille palloilleen sen verran hitaammin, että ohittajat saavat jatkaa peliään ripeästi ja häiriintymättä.

Kentän vaaliminen
Pelaajien tulee asettaa irtilyödyt turpeet takaisin ja korjata pallon alastulojäljet viheriöllä.

Tupakantumpit, tyhjät pullot tai muut roskat tulee laittaa niille kuuluviin paikkoihin.

Kenttävalvoja voi puuttua em. rikkomuksiin tarvittaessa.

Milloin kentänvalvontaa tarvitaan
Niinä päivinä, jolloin kentän tiedetään täyttyvän heti aamusta, valvoja varmistaa, että ensimmäiset ryhmät etenevät ohjeistetun aikataulun mukaan. Kentän ollessa täynnä, valvoja huolehtii, ettei peli puuroudu.

Valvoja puuttuu syntyviin häiriöihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myöhäisinä iltapäivinä ja illan suussa peli on yleensä jo uomissaan eikä pelin valvontaa välttämättä tarvita.

1. Kiinteät haitat (vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti)

 • Kaikki pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.
 • Istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan.
 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Vesiestemerkkiharjakset ovat kiinteitä haittoja, joiden liikuttaminen on kielletty.

2.Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteiden kannet)

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.

Lisäksi pallon ollessa pelialueella ja mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

–     Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

–     Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi.

3.Hakekasat

 • Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti.

4.Kunnostettavat alueet (vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti)

 • Tukipuin tai naruin tuetut puut.
 • Sinisin paaluin merkityt alueet.
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.
 • Syvät veden valumaurat hiekkaesteissä.

5.Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

6.Etäisyyttä mittaavat mittalaitteet (sääntö 14-3)

 • Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

7.Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

PARK

Laudoituksin rajatut lammet

 • Park 8 lampi vasemmalla sekä Park 12/16 välinen lampi ovat sivuvesiesteitä, joissa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna.

Väylien väliset ulkorajat

 • Pelattaessa reikää Park 8 viereisen reiän (2) valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut ovat kiinteitä haittoja. Paalujen pelattavan reiän puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta säännön 24-2 mukaisesti.

SEASIDE

Väylien väliset ulkorajat

 • Pelattaessa reikiä Seaside 1, 2, 5, 12 ja 17 viereisen reiän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut ovat kiinteitä haittoja. Paalujen pelattavan reiän puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta säännön 24-2 mukaisesti.

FOREST

Väylän 16 dropping zone

 • Forest 16 viheriön oikealla puolella oleva lampi on sivuvesieste, jossa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna. Jos pelaajan pallo päätyy tähän lampeen, tai viheriön takana olevaan sivuvesiesteeseen voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle droppausalueelle (DZ). Pudotettaessa palloa droppausalueelle ei uudelleenpudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois droppausalueelta tai lähemmäksi reikää.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: 2 lyöntiä

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf