Valitse sivu
Kentät
Ohjeet & säännöt

Hyödyllistä tietoa niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin pelaajille

Päivitetty 17.1.2022

Pelioikeus

Oy Pickala Golf Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti C- ja D-sarjan osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden, B-sarjan osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja A-sarjan osake tuottaa kolme (3) pelioikeutta. C-, D- ja B-sarjan pelioikeudet ovat nimettyjä henkilökohtaisia pelioikeuksia. Pelioikeuden voi nimetä yhdelle henkilölle kalenterivuoden aikana. Kutakin A-sarjan pelioikeutta voi käyttää joko nimettynä henkilökohtaisena pelioikeutena tai sarjakortteina. Pelioikeus on voimassa kalenterivuoden (1.1-31.12).

Pelioikeuden haltija

Nimetylle henkilökohtaiselle pelioikeudelle on rekisteröitävä pelioikeuden haltija (joko osakkeenomistaja itse tai tämän nimeämä henkilö). Kullekin A-sarjan pelioikeudelle on oikeus rekisteröidä sarjakortin haltija, jos pelioikeus vaihdetaan sarjakorteiksi. Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet kuuluvat ainoastaan osakkeenomistajan rekisteröimälle henkilölle. Pelioikeuden haltijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Sarjakortit

Kaudella 2022 kukin A-sarjan osakkeen pelioikeus on vaihdettavissa sarjakortteihin, jotka oikeuttavat yhteensä kahteenkymmeneen (20) pelipäivään. Sarjakortin haltijan edut ja oikeudet ovat voimassa, kun tämä käyttää samalle osakkeelle kirjattuja sarjakortteja kuin sarjakortin haltijuus on rekisteröity.

Mikäli sarjakortti luovutetaan kolmannelle osapuolelle, noudatetaan tämän osalta vieraspelaamisen ehtoja poislukien perhejäsen.

Osakkeenomistajan edut (Red Card)

Peliohjesäännön tai hinnaston mukaisiin sekä muihin mahdollisiin osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan nimeämä pelioikeuden haltija, joka kuuluu samaan talouteen/perheeseen osakkeenomistajan kanssa (isä, äiti, puoliso, lapsi tai lapsenlapsi) tai yrityksen/juridisen henkilön nimeämä pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön. Osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt osakesarjoittain seuraavasti: A-sarja/max 3, B-sarja/max 2, C-sarja/max 1 ja D-sarja/max 1.

Lähtöaikojen varaus

Red Cardin haltija voi varata lähdön aikaisintaan kymmenen (10) päivää etukäteen ja Silver Cardin haltija tai jäsen aikaisintaan seitsemän (7) päivää etukäteen klo 21.00 alkaen. Red Cardilaisella, Silver Cardilaisella tai jäsenellä voi olla voimassa enintään viisi (5) varausta. Äkkilähtökentän varauksista on erikseen määrätyt ehdot. Lähtöajat arkisin prime time -aikoina (15:00-17:50) ja viikonloppuisin ennen klo 15:00 on ensisijaisesti varattu vain osakkeenomistajille, pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen sekä jäsenille ja VIP-pelilipuilla pelaaville.

Vieraspelaaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan neljä (4) päivää etukäteen.

Perumiskäytäntö

Pelivaraus on peruutettava viimeistään kolme (3) tuntia ennen lähtöaikaa. Ajanvarauksen tehnyt pelaaja on vastuussa varauksestaan. Mikäli peliaikoja ei peruuteta, lähetetään varauksen tehneelle pelaajalle no show -lasku 25 € / perumatta jäänyt varaus.

Tasoitusrajat

Lähtöryhmän tasoitusten yhteenlaskettu maksimi 110. Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa ruuhka-aikoina tai muusta perustellusta syystä.

Tavoite maksimipeliaika 4 pelaajan ryhmälle

Park 4 tuntia 6 minuuttia, Seaside 4 tuntia 12 minuuttia, Forest 4 tuntia 16 minuuttia

Kentänhoitohenkilöstö

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Oy Pickala Golf Ab:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesäännön muutoksiin.

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

Tutustu myös: Ajanvaraussäännöt

Pickalassa koirat ovat tervetulleita mukaan kierrokselle (kaikille kentille) seuraavin edellytyksin:

Pelaajan, joka ottaa koiran mukaan kierrokselle, tulee saada muilta samassa lähdössä olevilta pelaajilta siihen suostumus

– Koira on kentällä aina omistajansa valvonnassa ja vastuulla

– Koira pidetään aina kytkettynä

– Koira pitää olla vakuutettu sisältäen vastuuvakuutuksen

– Jos koiraan osuu pallo, se on aina koiran omistajan vastuulla

– Koiran omistaja vastaa, ettei koira aiheuta mitään häiriötä muille pelaajille

– Jos koira käyttäytyy kierroksella häiritsevästi muita pelaajia kohtaan, on koiran omistajan ymmärrettävä poistua kentältä kesken kierroksen

– Koira ei saa tulla viheriölle eikä bunkkeriin

– Kakkapusseja pitää olla riittävästi mukana

– Kaikki koiran aiheuttamat jäljet on korjattava

Ethän jätä koiraa kuumaan autoon, vaan ota mukaan!

10.6.2021

Kaikkia Pickalan kenttiä koskevat paikallissäännöt

Ulkorajat

Kentän ulkoraja on valkoisten paalujen kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

Kiinteät haitat (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Kaikki kentällä olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja.
 • Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.
 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Vesiestemerkkiharjakset ovat kiinteitä haittoja, joiden liikuttaminen on kielletty.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus –Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Lyönnin uusiminen viheriöllä

Mallipaikallissääntö D-7 on voimassa: Rajoitetaan viheriöltä lyödyn lyönnin uusimista Säännön 11.1b Poikkeuksen 2 mukaan seuraavasti: Poikkeus 2 sääntöön 11.1b on voimassa lukuun ottamatta silloin, kun viheriöltä pelattu pallo osuu vahingossa:

 1. pelaajaan itseensä,
 2. mailaan, jota pelaaja käytti lyöntiinsä tai
 3. eläimeen, joka on määritelty irralliseksi luonnonhaitaksi (kuten matoihin, hyönteisiin tai niiden kaltaisiin eläimiin, joita voidaan helposti siirtää).

Lyönti lasketaan ja peliä jatketaan pallon sijaintipaikalta.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

Hakekasat

Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on kentän olennainen rakenne. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15-1a mukaisesti.

Epänormaalit kenttäolosuhteet (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Istutukset, sekä niitä ympäröivät rakenteet (mukaan lukien kaikki mikä kasvaa tällä alueella), ovat samaa epänormaalia kenttäolosuhdetta.
 • Tukipuin tai naruin tuetut puut.
 • Sinisin paaluin merkityt alueet.
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.
 • Syvät veden valumaurat bunkkereissa.

Kielletyt pelialueet, merkitty sinivalkoisilla paaluilla

Yleisellä pelialueella olevat alueet, jotka on merkitty sinivalkoisilla paaluilla, ovat kiellettyä pelialuetta,  jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti.

Mikäli sinivalkoisille paaluille on merkitty pudottamisalue DZ-merkillä, on sen käyttäminen lisävaihtoehto alueelta vapautumiselle.

Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti, jossa DZ merkki on vertailupiste.

Erityisesti Park–kenttää koskevat paikallissäännöt

Laudoituksin rajatut lammet

Parkin väylän 8 vasemmalla puolella oleva lampi sekä Parkin väylien 12/16 välinen lampi ovat estealueita, joissa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna.

Väylien väliset ulkorajat

Pelattaessa Parkin väylää 2, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Väylää 8 pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, jolloin kyseistä väylää pelattaessa paalun sivu on musta.

Erityisesti Seaside-kenttää koskevat paikallissäännöt

Väylän 17 estealue

Väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva punainen estealue päättyy kentän ulkorajaan.

Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä Säännön 17.1d vaihtoehdoista.

Tai ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle käyttäen sivuttaista vapautumista.

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vapautumisalueen koko ja sijainnin rajoitukset Sääntö 17.1d(3)

Väylien väliset ulkorajat

Pelattaessa Seasiden väyliä 17, 18 ja 7, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Lisäksi pelattaessa Seasiden väylää 4, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Muita väyliä pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, jolloin kyseistä väylää pelattaessa paalun sivu on musta.

Erityisesti Forest–kenttää koskevat paikallissäännöt

Väylän 12 estealue

Väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva metsän reunaan rajoittuva oja, joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen.

Väylän 16 pudottamisalue (DZ)

Kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo, jota ei ole löydetty on viheriön oikealla puolella olevassa lammessa tai viheriön takana olevassa estealueessa on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai

Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön edessä olevalle DZ merkinnällä olevalle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti, jossa DZ merkki on vertailupiste.

Pickala Golf