Valitse sivu
Kentät
Ohjeet & säännöt

Hyödyllistä tietoa niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin pelaajille

Pelioikeus
Oy Pickala Golf Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti C- ja D-sarjan osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden, B-sarjan osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja A-sarjan osake tuottaa kolme (3) pelioikeutta. C-, D- ja B-sarjan pelioikeudet ovat nimettyjä henkilökohtaisia pelioikeuksia. Kutakin A-sarjan pelioikeutta voi käyttää joko nimettynä henkilökohtaisena pelioikeutena tai sarjakortteina.

Pelioikeuden haltija
Nimetylle henkilökohtaiselle pelioikeudelle on rekisteröitävä pelioikeuden haltija (joko osakkeenomistaja itse tai tämän nimeämä henkilö). Kullekin A-sarjan pelioikeudelle on oikeus rekisteröidä pelioikeuden haltija, vaikka pelioikeus vaihdetaan sarjakorteiksi. Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet kuuluvat ainoastaan osakkeenomistajan rekisteröimälle henkilölle. Pelioikeuden haltijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Sarjakortit
Kaudella 2019 kukin A-sarjan osakkeen pelioikeus on vaihdettavissa sarjakortteihin, jotka oikeuttavat yhteensä kahteenkymmeneen (20) pelipäivään (4 sarjakorttia/pelioikeus). Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet ovat voimassa, kun tämä käyttää samalle osakkeelle kirjattuja sarjakortteja kuin pelioikeuden haltijuus on rekisteröity.

Mikäli sarjakortti luovutetaan kolmannelle osapuolelle, noudatetaan tämän osalta vieraspelaamisen ehtoja poislukien perhejäsen.

Osakkeenomistajan edut/Redcard
Peliohjesäännön tai hinnaston mukaisiin sekä muihin mahdollisiin osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan nimeämä pelioikeuden haltija, joka kuuluu samaan talouteen/perheeseen osakkeenomistajan kanssa (isä, äiti, puoliso, lapsi tai lapsenlapsi) tai tai yrityksen/juridisen henkilön nimeämä pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön. Osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt osakesarjoittain seuraavasti: A-sarja/max 3, B-sarja/max 2, C-sarja/max 1 ja D-sarja/max 1.

Lähtöaikojen varaus
Osakkeenomistaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan kymmenen (10) päivää etukäteen. Pelioikeuden haltija tai jäsen voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan seitsemän (7) päivää etukäteen. Pallorännivarauksista on erikseen määrätyt ehdot. Lähtöajat arkisin prime time -aikoina ja viikonloppuisin ennen klo 15.00 on ensisijaisesti varattu vain osakkeenomistajille, pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen sekä jäsenille ja VIP-pelilipuilla pelaaville.

Vieraspelaaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan neljä (4) päivää etukäteen.

No show –käytäntö
Ajanvarauksen tehnyt pelaaja on vastuussa varauksestaan. Mikäli peliaikoja ei peruuteta, lähetetään varauksen tehneelle pelaajalle no show -lasku 25 €.

Tasoitusrajat
Osakkeenomistaja, pelioikeuden haltija ja jäsen sekä tämän vieras 54
Vieraspelaaja Miehet 36, Naiset 45
Lähtöryhmän tasoitusten yhteenlaskettu maksimi 100

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa ruuhka-aikoina tai muusta perustellusta syystä.

Pelin sujuvuus
Osakkeenomistaja, pelioikeudenhaltija tai jäsen vastaa omasta ja vieraidensa pelin sujuvuudesta sekä golfsääntöjen ja -etiketin noudattamisesta. Valvojan antamia ohjeita tai määräyksiä on noudatettava.

Enimmäiskierrosaika 4 pelaajan ryhmälle
Park 4 tuntia 6 minuuttia, Seaside 4 tuntia 12 minuuttia, Forest 4 tuntia 16 minuuttia

Kentänhoitohenkilöstö
Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Oy Pickala Golf Ab:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesäännön muutoksiin.

 

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

Kenttävalvoja toimii Oy Pickala Golf Ab:n valtuuttamana. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty ”VALVOJA”-kyltillä. Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys.

Kenttävalvojan tehtävänä on saada pelaajat viihtymään kentällä.

Kenttävalvojalla on hyvä sääntö- ja kilpailutuntemus sekä ajankohtaisten paikallissääntöjen tietämys.

Turvallisuus
Kenttävalvoja seuraa annettujen turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Toisten nilkoille lyöminen, fore-huudon puuttuminen, toisten lyöntisuunnilla käveleminen tms. ovat puuttumisen arvoisia asioita.

Joutuisa peli
Tärkein viihtyvyyttä ylläpitävä asia on joutuisa peli.

Kenttävalvojalla on mahdollisuus vaikuttaa viihtyvyyden ylläpitämiseen. Tätä varten Pickala Golf on päättänyt reikä- ja kierroskohtaisista tavoiteajoista ja määritellyt pelaaja- ja ryhmäkohtaiset korkeimmat sallitut tasoitukset. Korkein ryhmän yhteenlaskettu tasoitus saa olla 100. Kahden hengen ryhmällä max 108.

Kenttävalvojan tehtävänä on ennaltaehkäistä ruuhkien syntymistä. Jos ruuhkia siitä huolimatta syntyy, kenttävalvoja huolehtii, että kenttä saadaan uudelleen liikkeelle.

Tätä varten kenttävalvoja voi

 • hoputtaa
 • huomauttaa
 • jakaa ryhmän kahtia
 • siirtää syrjään ohitustilanteessa
 • siirtää seuraavalle reiälle pelaamatta edellistä reikää valmiiksi
 • poistaa kentältä

Ruuhkaa aiheuttavia tilanteita ja paikkoja
Golfkentällä syntyy ruuhkia mm. yleisestä hitaudesta

 • lyönneissä
 • rutiineissa
 • kävelyssä

Yksi yleinen syy on myös liiallinen puttauslinjojen tarkastelu ja mittaus harjoittelukierroksella sekä mailojen valinta vasta lyöntivuoron alkaessa.

Valvoja voi muistuttaa pelaajille varapallon lyömisestä epäselvissä tapauksissa ja ohitusmahdollisuuden antamisesta.

Valvojalla on käytössään kentällä olevien ryhmien jäsenten nimet sekä yhteenlasketut tasoitukset.

Kenttävalvoja voi muuttaa kentällä pelijärjestystä ja ryhmän kokoonpanoa, mikäli pelin sujuvuuteen tulee häiriöitä.

Mikäli kenttävalvoja toteaa jonkun pelaajan toistuvasti rikkovan etikettiä ja peliohjeita, hän voi poistaa pelaajan kentältä.

Ryhmän pienimmän tasoituksen omaavan pelaajan tulisi huolehtia ryhmän pelinopeudesta siten, että ryhmä pysyy edellä pelaavan ryhmän vauhdissa.

Joustavan ohituksen esimerkki par 3 –väylällä
Viheriöllä oleva ryhmä antaa takana tulevalle ryhmälle luvan lyödä ulos ennen puttaamistaan. Tämän jälkeen he puttaavat omat pallonsa reikään ja siirtyvät seuraavalle uloslyöntipaikalle lyömään avauksensa. Takaa tulevat pelaavat tällä välin reiän loppuun ja tulevat lyömään seuraavat uloslyöntinsä ennen kuin ohitettava ryhmä siirtyy eteenpäin palloilleen, jolloin varsinainen ohitus myös tapahtuu. Ohitettava ryhmä siirtyy omille palloilleen sen verran hitaammin, että ohittajat saavat jatkaa peliään ripeästi ja häiriintymättä.

Kentän vaaliminen
Pelaajien tulee asettaa irtilyödyt turpeet takaisin ja korjata pallon alastulojäljet viheriöllä.

Tupakantumpit, tyhjät pullot tai muut roskat tulee laittaa niille kuuluviin paikkoihin.

Kenttävalvoja voi puuttua em. rikkomuksiin tarvittaessa.

Milloin kentänvalvontaa tarvitaan
Niinä päivinä, jolloin kentän tiedetään täyttyvän heti aamusta, valvoja varmistaa, että ensimmäiset ryhmät etenevät ohjeistetun aikataulun mukaan. Kentän ollessa täynnä, valvoja huolehtii, ettei peli puuroudu.

Valvoja puuttuu syntyviin häiriöihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myöhäisinä iltapäivinä ja illan suussa peli on yleensä jo uomissaan eikä pelin valvontaa välttämättä tarvita.

24.3.2019
Kaikkia Pickalan kenttiä koskevat paikallissäännöt

Ulkorajat
Kentän ulkoraja on valkoisten paalujen kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

Kiinteät haitat (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Kaikki kentällä olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.
 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Vesiestemerkkiharjakset ovat kiinteitä haittoja, joiden liikuttaminen on kielletty.


Kiinteät haitat lähellä viheriötä
Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16 .1 mukaisesti .

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella . Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta .

Poikkeus –Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Hakekasat
Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on osa yleistä pelialuetta. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15-1a mukaisesti.

Epänormaalit kenttäolosuhteet (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Istutukset, sekä niitä ympäröivät rakenteet (mukaan lukien kaikki mikä kasvaa tällä alueella), ovat samaa epänormaalia kenttäolosuhdetta.
 • Tukipuin tai naruin tuetut puut.
 • Sinisin paaluin merkityt alueet.
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.
 • Syvät veden valumaurat bunkkereissa.

Erityisesti Park–kenttää koskevat paikallissäännöt

Laudoituksin rajatut lammet
Parkin väylän 8 vasemmalla puolella oleva lampi sekä Parkin väylien 12/16 välinen lampi ovat estealueita, joissa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna.

Väylien väliset ulkorajat
Pelattaessa Parkin väylää 2, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Muita väyliä pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, jolloin kyseistä väylää pelattaessa paalun sivu on musta.

Erityisesti Seaside-kenttää koskevat paikallissäännöt

Väylän 8 estealue
Väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva punainen estealue päättyy kentän ulkorajaan.

Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä Säännön 17.1d vaihtoehdoista .

Tai ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle käyttäen sivuttaista vapautumista.

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vapautumisalueen koko ja sijainnin rajoitukset Sääntö 17.1d(3)

Väylien väliset ulkorajat
Pelattaessa Seasiden väyliä 8, 9 ja 16, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Lisäksi pelattaessa Seasiden väylää 13, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Muita väyliä pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, jolloin kyseistä väylää pelattaessa paalun sivu on musta.

Erityisesti Forest–kenttää koskevat paikallissäännöt

Väylän 12 estealue
Väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva metsän reunaan rajoittuva oja, joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen.

Väylän 16 pudottamisalue (DZ)
Kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo, jota ei ole löydetty on viheriön oikealla puolella olevassa lammessa tai viheriön takana olevassa estealueessa on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

 • Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai
 • Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön edessä olevalle DZ merkinnällä olevalle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti, jossa DZ merkki on vertailupiste.


Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: yleinen rangaistus

Pickala GolfGolfkuja 502580 Siuntio  |  puh. 0600 550 984 (0,89 €/min + ppm)  |  toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf
Golfkuja 5
02580 Siuntio

puh. 0600 550 984
(0,89 €/min + ppm)

toimisto@pickalagolf.fi

Pickala Golf