Valitse sivu
Kentät
Ohjeet & säännöt

Hyödyllistä tietoa niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin pelaajille

Päivitetty 22.2.2023

Peliohjesääntö 2023

Pelioikeus

Oy Pickala Golf Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti C- ja D-sarjan osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden, B-sarjan osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja A-sarjan osake tuottaa kolme (3) pelioikeutta. C-, D- ja B-sarjan pelioikeudet ovat nimettyjä henkilökohtaisia pelioikeuksia. Pelioikeuden voi nimetä yhdelle henkilölle kalenterivuoden aikana. Kutakin A-sarjan pelioikeutta voi käyttää joko nimettynä henkilökohtaisena pelioikeutena tai sarjakortteina. Pelioikeus on voimassa kalenterivuoden (1.1-31.12).

Pelioikeuden haltija

Nimetylle henkilökohtaiselle pelioikeudelle on rekisteröitävä pelioikeuden haltija (joko osakkeenomistaja itse tai tämän nimeämä henkilö). Kullekin A-sarjan pelioikeudelle on oikeus rekisteröidä sarjakortin haltija, jos pelioikeus vaihdetaan sarjakorteiksi. Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet kuuluvat ainoastaan osakkeenomistajan rekisteröimälle henkilölle. Pelioikeuden haltijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Sarjakortit

Kaudella 2023 kukin A-sarjan osakkeen pelioikeus on vaihdettavissa sarjakortteihin, jotka oikeuttavat yhteensä kahteenkymmeneen (20) pelipäivään. Sarjakortin haltijan edut ja oikeudet ovat voimassa, kun tämä käyttää samalle osakkeelle kirjattuja sarjakortteja kuin sarjakortin haltijuus on rekisteröity.

Mikäli sarjakortti luovutetaan kolmannelle osapuolelle, noudatetaan tämän osalta vieraspelaamisen ehtoja poislukien perhejäsen.

Osakkeenomistajan edut (Red Card)

Peliohjesäännön tai hinnaston mukaisiin sekä muihin mahdollisiin osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan nimeämä pelioikeuden haltija, joka kuuluu samaan talouteen/perheeseen osakkeenomistajan kanssa (isä, äiti, puoliso, lapsi tai lapsenlapsi) tai yrityksen/juridisen henkilön nimeämä pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön. Osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt osakesarjoittain seuraavasti: A-sarja/max 3, B-sarja/max 2, C-sarja/max 1 ja D-sarja/max 1.

Vuokrapelioikeuspelaajan edut (Silver Card)

Peliohjesäännön tai hinnaston mukaisiin sekä muihin mahdollisiin vuokrapelioikeuspelaajan etuihin ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajalta tai Pickala Golfilta pelioikeuden vuokranneet pelioikeuden haltijat, jotka eivät ole oikeutettuja osakkeenomistajan Red Card -etuihin.

Lähtöaikojen varaus

Red Cardin haltija voi varata lähdön aikaisintaan kymmenen (10) päivää etukäteen ja Silver Cardin haltija tai jäsen aikaisintaan seitsemän (7) päivää etukäteen klo 21.00 alkaen. Red Cardilaisella, Silver Cardilaisella tai jäsenellä voi olla voimassa enintään viisi (5) varausta. Äkkilähtökentän varauksista on erikseen määrätyt ehdot. Lähtöajat arkisin prime time -aikoina (15:00-17:50) ja viikonloppuisin ennen klo 15:00 on ensisijaisesti varattu vain osakkeenomistajille, pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen sekä jäsenille ja VIP-pelilipuilla pelaaville.

Vieraspelaaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan neljä (4) päivää etukäteen.

Perumiskäytäntö

Pelivaraus on peruutettava viimeistään kolme (3) tuntia ennen lähtöaikaa. Ajanvarauksen tehnyt pelaaja on vastuussa varauksestaan. Mikäli peliaikoja ei peruuteta, lähetetään varauksen tehneelle pelaajalle no show -lasku 25 € / perumatta jäänyt varaus.

Tasoitusrajat

Lähtöryhmän tasoitusten yhteenlaskettu maksimi 110. Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa ruuhka-aikoina tai muusta perustellusta syystä.

Tavoite maksimipeliaika 4 pelaajan ryhmälle

Park 4 tuntia 6 minuuttia, Seaside 4 tuntia 12 minuuttia, Forest 4 tuntia 16 minuuttia

Kentänhoitohenkilöstö

Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Oy Pickala Golf Ab:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesäännön muutoksiin.

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

Tutustu myös: Ajanvaraussäännöt

Päivitetty 28.4.2023

Kaikkia Pickalan kenttiä koskevat paikallissäännöt

Lintujen jätökset (Toistaiseksi voimassa oleva paikallissääntö alkaen 14.8.2023)

Pelaajan pallon koskiessa lintujen jätöksiä tai niiden haitatessa pelaajan aiotun svingin vaatimaa tilaa, voi pelaaja harkinnan mukaan pitää lintujen jätöksiä joko:

 • Irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai
 • Kunnostettavana alueena, josta saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

–> Mutta haittaamista ei ole, jos jätökset haittaavat ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.

Ulkorajat

Kentän ulkoraja on valkoisten paalujen kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja.

Kiinteät haitat (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Kaikki kentällä olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja.
 • Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.
 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Vesiestemerkkiharjakset ovat kiinteitä haittoja, joiden liikuttaminen on kielletty.

Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla, ja se on:

 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
 • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus –Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Hakekasat

Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on kentän olennainen rakenne. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15-1a mukaisesti.

Epänormaalit kenttäolosuhteet (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Istutukset, sekä niitä ympäröivät rakenteet (mukaan lukien kaikki mikä kasvaa tällä alueella), ovat samaa epänormaalia kenttäolosuhdetta.
 • Tukipuin tai naruin tuetut puut.
 • Sinisin paaluin merkityt alueet.
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.
 • Syvät veden valumaurat bunkkereissa.

Kielletyt pelialueet, merkitty sinivalkoisilla paaluilla

Yleisellä pelialueella olevat alueet, jotka on merkitty sinivalkoisilla paaluilla, ovat kiellettyä pelialuetta,  jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti.

Mikäli sinivalkoisille paaluille on merkitty pudottamisalue DZ-merkillä, on sen käyttäminen lisävaihtoehto alueelta vapautumiselle.

Pudottamisalue on vapautumisalue (yksi mailanmitta DZ merkistä) Säännön 14.3 mukaisesti.

Erityisesti Park–kenttää koskevat paikallissäännöt

Laudoituksin rajatut lammet

Parkin väylän 8 vasemmalla puolella oleva lampi sekä Parkin väylien 12/16 välinen lampi ovat estealueita, joissa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna.

Väylien väliset ulkorajat

Pelattaessa Parkin väylää 2, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Väylää 8 pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, jolloin kyseistä väylää pelattaessa paalun sivu on musta.

Väylän 9 taukokioskin edessä olevat kukkaistutukset

Viheriön 9 takana sijaitseva kioski ja sen ympärillä olevat kukkaistutukset, kivimuurit sekä asfalttialueet ovat yksi yhtenäinen kiinteä haitta. Ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona on pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on merkitty Drop Zone kyltillä.

Pudottamisalue on vapautumisalue (yksi mailanmitta DZ merkistä) Säännön 14.3 mukaisesti.

Erityisesti Seaside-kenttää koskevat paikallissäännöt

Väylän 17 estealue

Väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva punainen estealue päättyy kentän ulkorajaan.

Pelaajan pallon ollessa estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, vaikka sitä ei ole löydetty, voi pelaaja vapautua yhdellä Säännön 17.1d vaihtoehdoista.

Tai ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa alkuperäisen tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle käyttäen sivuttaista vapautumista.

Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.

Vapautumisalueen koko ja sijainnin rajoitukset Sääntö 17.1d(3)

Väylien väliset ulkorajat

Pelattaessa Seasiden väyliä 17, 18 ja 7, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Lisäksi pelattaessa Seasiden väylää 4, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin paaluin, on ulkona. Muita väyliä pelattaessa paalut ovat kiinteitä haittoja, jolloin kyseistä väylää pelattaessa paalun sivu on musta.

Erityisesti Forest–kenttää koskevat paikallissäännöt

Väylän 16 pudottamisalue (DZ)

Kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo, jota ei ole löydetty on viheriön oikealla puolella olevassa lammessa tai viheriön takana olevassa estealueessa on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai

Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo viheriön edessä olevalle DZ merkinnällä olevalle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue

(yksi mailanmitta DZ merkistä) Säännön 14.3 mukaisesti.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Yleinen rangaistus (reikäpeli reiän menetys, lyöntipeli kaksi lyöntiä) ellei toisin ole mainittu.

Päivitetty 22.2.2023

Pickala Golf kilpailumääräykset ja paikallissäännöt

Kilpailumääräykset ovat käytössä kaikissa Pickala Golf Club ry:n ja Oy Pickala Golf Ab:n järjestämissä kilpailutapahtumissa. Poikkeukset näihin kilpailumääräyksiin mainitaan kilpailukutsuissa sekä osallistujille ennen kilpailun alkua toimitettavissa pelaajasaatteissa. 


Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan R&A Rules Limited –organisaation kulloinkin voimassa olevia golfsääntöjä (Rules of Golf, joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan), alla olevia kilpailumääräyksiä sekä Pickalan golfkenttiä koskevia paikallissääntöjä. Lisäksi kilpailussa voi olla täydentäviä paikallissääntöjä. 


Osallistumisoikeus

Avoimiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki amatööripelaajat sekä ammattilaiset. Pelaajan kotiseura voi olla Suomessa tai ulkomailla. Pelaajan tulee tarvittaessa pystyä todistettavasti osoittamaan tasoituksensa. 

Seuran sisäisiin kilpailuihin voivat osallistua vain seuran jäsenet. Tämä mainitaan kilpailukutsussa. 


Ilmoittautuminen

Ilmoittautua voi aikaisintaan kolme (3) viikkoa ennen kilpailun alkua klo 12 alkaen. Ilmoittautua voi kilpailusta riippuen NexGolfin / GameBookin kautta tai suoraan caddiemasterille (henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse). Ilmoittautumisaika päättyy klo 12 neljä (4) päivää ennen kilpailun alkua. Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta. Ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisoikeuden maksimimäärän täyttyessä. Maksimimäärä ilmenee kilpailukutsusta. Kilpailua ei järjestetä, jos kilpailun osallistujia on alle 20. Poikkeukset mainitaan kilpailukutsuissa.   


Lähtöjärjestys

Kilpailijat arvotaan ryhmiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Lähtölista julkaistaan Pickala Golfin kilpailukalenterissa viimeistään kaksi (2) päivää ennen kilpailun alkua, klo 15 mennessä. Lähtöjärjestys on lähtölistan mukainen. Mikäli lähtölistassa ei ole lähtöjärjestystä, lähtöjärjestys arvotaan.   

Reikäpeliottelussa pelaajat arpovat keskenään ensimmäisen lyöntipaikan aloitusjärjestyksen. 


Osallistumisen peruuttaminen

Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä, kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan 25 euron suuruisen maksun (myös pelioikeudelliset pelaajat), vaikkei jostain syystä kilpailua pelaisikaan. Ainoastaan sairastuminen tai muu painava syy (joka on estänyt perumisen ilmoittautumisajan puitteissa) oikeuttaa vapautukseen maksusta. Maksua ei tarvitse maksaa, mikäli peruneen pelaajan tilalle tulee korvaava pelaaja. Poikkeukset maksun suuruuteen mainitaan kilpailukutsuissa. 


Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan jonotuslistalle. Jonotuslistalta kilpailuun pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli poisjäämisiä ilmaantuu. 


Kilpailumaksut

Kilpailumaksu ilmenee kilpailukutsusta. Mestaruuskilpailuissa ei ole kilpailumaksua. Kilpailumaksu maksetaan ennen kilpailua. Kilpailijoiden tulee ilmoittautua viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöaikaa ja maksaa kilpailumaksu. 


Kenttä, kilpailumuoto

Kilpailukutsussa ilmoitetaan kilpailumuoto sekä kilpailukenttä.


Golfauton käyttö

Golfauton käyttö Pickala Golfin kilpailuissa on sallittu säävarauksella. Poikkeus tähän sääntöön mainitaan kilpailukutsussa. 


Käytettävät tiiauspaikat
  

Miehet
Park tii 60, Forest tii 59, Seaside tii 57 

Naiset
Park tii 50, Forest tii 48, Seaside tii 48 

Poikajuniorit 12v tai nuorempi, tasoitus 18 tai enemmän
(ei täytä kuluvana vuonna 13 vuotta)
Park tii 50, Forest tii 48, Seaside tii 48 

Seniorimiehet 75v tai vanhempi 
(täyttää kuluvana vuonna 75 vuotta)
Park tii 50, Forest tii 48, Seaside tii 48 

Kunkin kilpailun kilpailumääräyksissä voidaan poiketa näistä määrityksistä. 


Tasoitus

Korkein kilpailuissa käytettävä tarkka tasoitus on 36, josta lasketaan pelitasoitus. 

Tämä tarkka tasoitus lasketaan ottamalla huomioon kentän ja kunkin tiin Slope- ja Course rating. Se lasketaan jokaiselle pelaajalle erikseen ja pyöristämätöntä arvoa käytetään pelaajan kilpailutasoituksen laskemiseen. Pelitasoitusta ei yleensä näytetä missään, sitä käytetään vain osana kilpailutasoituksen laskentaa.

Pelitasoitus = Pelaajan oma HCP x (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Kentän PAR) 

Kilpailutasoitus = Pelitasoitus x Pelitasoituksen määrä prosentteina (Handicap allowance %) 

Saatu luku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun ja näytetään kilpailutasoituksena. 


Pelinopeus

Pickalan kentille määritellyt maksimipeliajat kilpailuissa klubitiiltä:  

3 hengen ryhmässä 

Forest 4h 20min
Park 4h 15min
Seaside 4h 10min 

4 hengen ryhmässä
Forest 4h 30min
Park 4h 25min
Seaside 4h 20min 

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta tai, muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia, siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti: 

Ensimmäinen rikkomus: Varoitus 

Toinen rikkomus: Yksi rangaistuslyönti 

Kolmas rikkomus: Kaksi rangaistuslyöntiä 

Neljäs rikkomus: Kilpailusta sulkeminen 

Aikatarkkailua tekevät vain tuomari tai kilpailun johtaja. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin tai kilpailun johtajan mielestä on pelaajan vuoro lyödä. 

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa. Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle ja riippumatta siitä onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin 60 sekuntia, hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa. 


Pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi

Jos toimikunta keskeyttää pelin vaarallisen tilanteen vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan lupaa. Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.  

Yksi pitkä sireenin ääni: Välitön pelin keskeytys  

Kaksi perättäistä sireenin ääntä: Peli jatkuu 

Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoitusalueet suljetaan välittömästi. 


Tuloskortit
 

Elektroninen tuloskortti
Mikäli kilpailuissa käytetään elektronista tuloskorttia riittää, että yksi lähtöryhmästä syöttää tulokset palveluun. Kilpailutoimikunta suosittelee ylläpitämään mobiilitulosten lisäksi yhtä paperista tuloskorttia/lähtöryhmä tulosten tarkistusta varten. Kierroksen päätteeksi pelaajat tarkistavat keskenään tulokset, hyväksyvät ne sekä suullisesti että mobiilisovelluksessa ennen poistumista pelistä. Muutoksia tuloskortteihin ei voi tehdä enää hyväksymisen jälkeen.  

Mikäli elektronisen tuloskortin käyttäminen ei ole mahdollista, tulee täyttää perinteiset tuloskortit ja palauttaa ne välittömästi pelin jälkeen allekirjoitettuina Scoring Arealle. Kukin pelaaja vahvistaa oman tuloksensa Scoring Arealla, kun tulos on syötetty järjestelmään. Scoring Area sijaitsee caddiemasterin toimistossa, mikäli sitä ei ole erikseen mainittu kilpailun pelaajainfossa.  

Tuloskortti
Mikäli kilpailussa ei käytetä elektronista tuloskorttia, pelaajien on tarkistettava, allekirjoitettava ja palautettava tuloskorttinsa kilpailukansliaan toimitsijoille (Scoring Arealle) välittömästi kierroksen jälkeen. Scoring Area sijaitsee caddiemasterin toimistossa, mikäli sitä ei ole erikseen mainittu kilpailun pelaajainfossa.  

Jokaisesta pelaajasta / joukkueesta tulee palauttaa oma tuloskortti. Tuloskortista tulee ilmetä pelaajan tulokset reikäkohtaisesti sekä pelaajan että merkitsijän allekirjoitukset. Kukin pelaaja vahvistaa oman tuloksensa Scoring Arealla, kun tulos on syötetty järjestelmään. 


Tasatulosten ratkaiseminen
Mestaruuskilpailuissa voitto ratkaistaan välittömästi suoritettavalla ”sudden death”-uusinnalla. Uusintareiän/ -reiät päättää kilpailutoimikunta. 

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteissa voittaa pienemmällä tarkalla tasoituksella pelaava.  

Tasoituksettomien kilpailujen tasatulokset ratkaistaan matemaattisella menetelmällä. Mikäli matemaattinen menetelmä ei saa ratkaisua aikaan, ratkaistaan tasatilanne arvalla. 


Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos tai kilpailun tulokset on julkaistu kilpailukalenterissa. 


Kilpailun toimikunta

Kilpailulle nimetään tuomari, joka voi toimia myös kilpailun johtajana. Kilpailulle voidaan lisäksi nimetä tuomareita, aputuomareita tai valvojia. Kilpailuun nimetyt toimihenkilöt muodostavat toimikunnan, joka ratkaisee erimielisyydet. Sääntöihin liittyvien epäselvyyksien sattuessa kilpailija voi soittaa tuomarille tai menettelee säännön 20-1c (3) mukaisesti (kahden pallon pelaaminen) ja hakee ratkaisun kilpailun johdolta kilpailun jälkeen.

Osallistumalla Pickala Golfissa järjestettäviin kilpailuihin ja tapahtumiin, hyväksyt sen, että nimesi näkyy kilpailun/tapahtuman osallistujalistalla, lähtölistalla ja tulosluettelossa. 


Liite 1: Paikallissäännöt

Pickala Golf paikallissäännöt (pickalagolf.fi -> kentät -> ohjeet & säännöt -> paikallissäännöt -välilehti) 


Liite 2: Scramblessa noudatettavat säännöt 

Kilpailussa noudatetaan seuraavia sääntöjä:   

 1. R&A Rules Limited –organisaation kulloinkin voimassa olevia golfsääntöjä
 2. Pickalan golfkenttiä koskevia paikallissääntöjä

Pelimuotoon liittyvät säännöt

Kilpailu voidaan pelata kahden, kolmen tai neljän pelaajan joukkueena. Pelaajat lyövät oman aloituslyöntinsä kilpailumääräyksessä ilmoitetulta teeltä. 

 1. Joukkueen kaikki pelaajat avaavat tiiltä. Joukkue saa päättää lyöntijärjestyksen; myös silloin kun pelaajat pelaavat eri tiipaikoilta.
 1. Joukkue valitsee pelattavan pallon
 • Pallon paikka on merkittävä (esim. hieman sivulle) 
 • Pelaaja, jonka pallo on valittu, pelaa ensin (viheriöllä lyöntijärjestys on vapaa)
 • Toinen pelaaja asettaa muualla kuin viheriöllä oman pallonsa max. 15 cm päähän pelatun pallon paikasta, muttei lähemmäksi lippua. Viheriöllä pallo asetetaan samaan paikkaan. 
 • Näin jatketaan reikään asti 
 1. Pallo asetetaan joka tilanteessa, aina samalle pelialustalle (väylällä, raffissa, bunkkerissa, estealueella, viheriöllä) kuin mikä alkuperäisen pallon paikka on.
 1. Pelaaja voi pelata lyhyen (n. gripin mitta) putin reikään, vaikka joukkueen toinen pelaaja ei olisi vielä lyönyt omaa lyöntiänsä. Tämän jälkeen joukkueen toinen pelaaja pelaa palloansa normaalisti. Parempi tulos jää voimaan. (Tämän menettelyn tavoitteena on pelin nopeuttaminen).
 1. Joukkueen pelaajat saavat yhdessä katsoa pelilinjoja, mutta joukkueen muut pelaajat eivät saa seisoa pelilinjan kummassakaan päässä pelaajan putatessa, eivätkä olla pelaajan pelilinjalla tai sen jatkeella pelaajan takana pelaajan aloittaessa lyöntiasennon ottamisen.
 1. Mikäli joukkue jatkaa bunkkerista, ensimmäisen lyönnin jälkeen bunkkerin kunto palautetaan ennen lyöntiä vastaavaan kuntoon. Haravoinnin saa tehdä kuka tahansa joukkueen pelaajista.

  

Pelaamisen nopeus 

 1. Peliryhmän tehtävänä on pysyä edeltävän peliryhmän pelitahdissa.
 2. Peliryhmän tulee noudattaa toimikunnan antamaa peliaikataulua.
 3. Joukkueella on oikeus käyttää pelattavan pallon valitsemiseen korkeintaan 2 minuuttia.

Tasoituksen määrittäminen: 

Korkein kilpailuissa käytettävä tarkka tasoitus on 36, josta lasketaan pelitasoitus*. Tämä tarkka tasoitus lasketaan jokaiselle pelaajalle erikseen ja pyöristämätöntä arvoa käytetään joukkueen kilpailutasoituksen laskemiseen seuraavasti: 

-2 pelaajaa: Joukkueen kilpailutasoitukseen huomioidaan 35% pienemmästä ja 15% suuremmasta pelitasoituksesta 

-3 pelaajaa: Joukkueen kilpailutasoitukseen huomioidaan 25%/20%/15% pienimmästä suurimpaan pelitasoitukseen 

-4 pelaajaa: Joukkueen kilpailutasoitukseen huomioidaan 25%/20%/15%/10% pienimmästä suurimpaan pelitasoitukseen 

 Saatu luku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun ja näytetään kilpailutasoituksena. Joukkueen kilpailutasoitus ei voi olla suurempi kuin joukkueen alhaisimman tasoituksen omaavan pelaajan pelitasoitus.

 *) Pelitasoitus = Pelaajan oma HCP x (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Kentän PAR) 

 Esimerkkejä tasoituksen laskemisesta

 

Päivitetty 2021

Koirat kentällä

Pickalassa koirat ovat tervetulleita mukaan kierrokselle (kaikille kentille) seuraavin edellytyksin:

Pelaajan, joka ottaa koiran mukaan kierrokselle, tulee saada muilta samassa lähdössä olevilta pelaajilta siihen suostumus

– Koira on kentällä aina omistajansa valvonnassa ja vastuulla

Koira pidetään aina kytkettynä

– Koira pitää olla vakuutettu sisältäen vastuuvakuutuksen

– Jos koiraan osuu pallo, se on aina koiran omistajan vastuulla

– Koiran omistaja vastaa, ettei koira aiheuta mitään häiriötä muille pelaajille

– Jos koira käyttäytyy kierroksella häiritsevästi muita pelaajia kohtaan, on koiran omistajan ymmärrettävä poistua kentältä kesken kierroksen

– Koira ei saa tulla viheriölle eikä bunkkeriin

– Kakkapusseja pitää olla riittävästi mukana

– Kaikki koiran aiheuttamat jäljet on korjattava

Ethän jätä koiraa kuumaan autoon, vaan ota mukaan!

Päivitetty 2021

Ohjeet ukkosen varalle

Mikäli sääennusteiden ja -havaintojen mukaan on pienikin ukkosen mahdollisuus, kannattaa golfkentällä olla äärimmäisen varovainen. Sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista.

Mikäli kentän toimihenkilöt varoittavat mahdollisesta ukkosen vaarasta ja näette ukkospilvien lähestyvän kenttäaluetta, täytyy peli keskeyttää oma-aloitteisesti ja hakeutua suojaan.

Mikäli ukkossadepilvet ovat kentän päällä, peli tulee keskeyttää välittömästi, vaikka salamat iskisivät useammankin kilometrin päässä. Salama voi iskeä mistä tahansa samasta pilvimassasta.

Ukkosella sateenvarjon käyttö tai puun alle meneminen on erittäin vaarallista. Kyykistyminen on ainoa keino suojautua, jos ollaan aukealla, kuten golfkentällä. Suuri puu voi antaa suojaa salamalta vain, jos asettuu siitä sen korkeutta vastaavalle etäisyydelle ja kyykistyy jalat yhdessä. Korkeita paikkoja on vältettävä, samoin rannalla vesirajaa.

Huom! Pelaaja on itse vastuussa pelaamisesta ukkosen aikana. Pelaaja voi keskeyttää pelaamisen, milloin näkee sen aiheelliseksi; oli kyse normaalista kierroksesta tai kilpailukierroksesta.

Kilpailuissa kilpailunjohtajan tehtävänä ja velvollisuutena on keskeyttää kilpailu ukkosen uhatessa ja pelaajien on tällöin pakko keskeyttää peli ja hakeutua suojaan sisätiloihin.

Päivitetty 2021

Pelaaminen pakkasaamuina

Alku- ja loppukaudesta pakkasaamut ovat mahdollisia. Huomioithan tämän suunnitellessasi aamupelejä. Kun kentät ovat kiinni jäässä olevan nurmen vuoksi, varatut ajat peruuntuvat eivätkä siirry eteenpäin.

Mikäli pakkasta on, päivitämme tiedon nettisivuillemme mahdollisimman nopeasti ja pyrimme tiedottamaan siellä myös kentän arvioidusta aukeamisajasta. Caddiemasterin toimiston aukioloajat löytyvät Pickala Tänään -osiosta. Kentän avaamisesta päättää kenttämestari, joka tiedottaa tilanteesta caddiemasterille. Kentälle saa mennä vasta caddiemasterin annettua luvan.

Huomioithan, että kirkkaina päivinä auringon nousu aiheuttaa äkillisen lämpötilan alenemisen ja kenttä jäätyy usein auringon noustessa, vaikka ilman lämpötila olisikin plusasteiden puolella. Pickalassa on usein muutama aste kylmempää kuin esimerkiksi Helsingin keskustassa. Jäätyneille tai kuuraisille griineille ei missään tapauksessa saa mennä pelaamaan. Liikkuminen jäätyneellä ruoholla murskaa ruohon solukon, jolloin ruoho kuolee. Tämä koskee myös harjoitusalueiden viheriöitä.

Aamulähtöjen automaattiset pakkasvaraukset käytössä alku- ja loppukaudesta: Mikäli pakkasta ei ole, aamulähdöt vapautetaan ajanvaraukseen aina samana aamuna. Tämä vapautus tehdään aikaisintaan klo 07.00, viimeistään caddiemasterin toimiston auettua. Ajat ovat varattavissa ainoastaan NexGolfin / Teetimen kautta ennen caddiemasterin toimiston aukeamista.

Päivitetty 4.3.2022

Toimiminen hätätilanteessa

 1. Soita 112 (suosittelemme käyttämään ensisijaisesti 112-mobiilisovellusta)
 2. Jää kuuntelemaan hätäkeskuksen ohjeita
 3. Tarvittaessa sydäniskurit löytyvät klubiravintolasta tai Forestin taukokioskilta
 4. Mikäli tarvitset lisäapua lähellä olevien pelaajien lisäksi, soita Club Hostin* numeroon 040 591 9578 (tai ravintolaan 050 443 1813)

Suosittelemme tutustumaan ensiapuohjeisiin Punaisen Ristin sivuilla

 

 *) Club Hostilla on autossaan ensiaputarvikkeita, mikäli kukaan ei ole työvuorossa puheluun vastaa caddiemaster (aukioloaikojen puitteissa)

Päivitetty 28.4.2022

  GOLFAUTON AJO-OHJEET

  1. Käytä aina golfautotietä, kun se on mahdollista.
  2. Golfautolla saa ajaa ainoastaan tiellä, väylällä tai leikatussa raffissa.
  3. Teealueilla, greeneillä tai pitkässä heinässä ajo kielletty.
  4. Väylän menosuunnassa älä aja lähemmäksi kuin 25 metriä greenistä.
  5. Älä aja bunkkerien reunojen läheisyydessä.
  6. Vältä sutimista ja mahdollisia märkiä kohtia kentällä.
  7. Pysäköi golfauto riittävän kauaksi greenistä joko tielle tai raffiin.
  8. Noudata kentällä olevia opasteita (esim. NO CARTS).
  9. Golfauton vuokra oikeuttaa yhteen golfkierrokseen ja golfauto on palautettava viimeistään 5 tunnin kuluttua varatusta starttiajasta.
  10. Jos golfautoon on aiheutettu vaurioita on niistä ilmoitettava heti kierroksen jälkeen.
  • Käyttäjä on velvollinen korvaamaan golfautolle mahdollisesti aiheuttamat vahingot täysimääräisenä

   

  GOLFAUTON TURVALLISUUSOHJEET

  1. Golfauton kuljettajalta vaaditaan 15 vuoden ikä.
  2. Ajon aikana pidä jalat ja kädet golfauton sisäpuolella.
  3. Älä anna lasten leikkiä golfautolla.
  4. Golfautossa saa kuljettaa vain 2 kahta henkilöä.
  5. Ajo alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena kielletty.
  6. Aja vastuullisesti kenttää kunnioittaen, vältä äkkipysähdyksiä, aja ylä- ja alamäet suorassa linjassa.
  7. Seisominen lokasuojilla ja takapuskurilla on ehdottomasti kielletty.
  8. Ukonilmalla keskeytä pelaaminen ja hakeudu suojaan.
  9. Golfautolla ei saa ajaa pelaajalinjan etupuolelle, mikäli joku on vielä lyömässä takaa.
  10. Noudata erityistä varovaisuutta parkkialueella, huoltorakennusten lähellä, teiden ylityksessä, rangella ja klubin läheisyydessä.
  11. Noudata kojetaulussa ja ohjauspyörässä olevia EU-määräysten mukaisia turvallisuus- ja käyttöohjeita/symboleja.

   

  MUUT LISÄOHJEET GOLFAUTON KÄYTÖSTÄ OY PICKALA GOLF AB:N ALUEELLA

  1. Golfauton vuokraaja on vastuussa vuokraamastaan golfautosta.
  2. Golfautolla ei saa ajaa kentällä, mikäli se sääolosuhteiden tai muun syyn vuoksi on kielletty.
  3. Liikuntarajoitteiset henkilöt (oma ohjeistus).
  4. Omaa golfautoa käyttävän tulee huomioida, että vastuuvakuutukset on voimassa mahdollisten vahinkojen varalta.
  5. Golfautolla aiheutetusta henkilövahingosta on tehtävä ilmoitus poliisille.
  6. Golfautolla ajamisesta juopuneena täyttyy rikoslain mukaisesti rattijuopumuksen edellytykset.

   

   

  LIIKUNTARAJOITTEISTEN GOLFAUTOPELAAMINEN – ”vaikka yleinen autokielto voimassa”

  1. Pelaaminen on mahdollista lääkärintodistusta vastaan annettavalla erityisluvalla Seasidella
  2. Erityislupa haetaan kirjallisesti janne.pelkonen@pickalagolf.fi vuodeksi kerrallaan
  3. Hakemukseen liitettävä maksimissaan kolme kuukautta vanha lääkärintodistus golfauton käyttöä varten
  4. Golfautossa oltava Pickala Golfin erityslupaa osoittava lippu
  5. Pickala Golf tekee päätöksen liikuntarajoitteisten pelaamisesta päivittäin yhdessä normaalin autopelaamisen kanssa
  6. Autokieltopäätökset tehdään aamulla klo 8.00 mennessä
  7. Asiasta tiedotetaan normaalisti Pickala tänään osiossa
  Pickala Golf