Valitse sivu
Kentät
Park ReDesign -hanke

Park ReDesign -hanke

Syksyn 2019 yhtiökokouksessa esitettiin pyyntö, että hallitus laatisi yhtiökokoukselle Park -kenttää koskevan erillisen viisivuotissuunnitelman. Park -kentälle korjausvelkaa oli silloisen arvion mukaan kertynyt noin 2 miljoonaa euroa, josta suurin osa tulisi korjata seuraavien viiden vuoden aikana. Hallitus esitteli syksyllä 2020 suunnitelman, jonka kustannusarvio oli noin 4,5 miljoonaa ja rahoitus oli tarkoitus järjestää kassavarojen, projektirahoituksen sekä pankkilainan turvin. Osakkaille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta 21.10.2021 ja 12.4.2022. Näissä selvisi, että osakkaat haluavat nostaa tavoitetasoa ja modernisoida Parkin Suomen TOP 3 -kentäksi, jossa pelikokemuksesta ei tingitä.

Nicklaus Design valittiin Park-kentän suunnittelijaksi alkuvuodesta 2022 ja ensimmäinen versio Master Planista toimitettiin Pickala Golfin hallitukselle helmikuussa 2023. Vuoden 2023 kevään ja kesän aikana Park-työryhmä kävi aktiivista keskustelua Nicklaus Designin kanssa. Tavoite oli löytää rahankäytöllisesti viimeistelty ja optimoitu versio Master Planista suhteessa nousseisiin tavoitteisiin. Parkin Master Planiin vaikuttivat ensisijaisesti pelikokemus, visuaalisuus ja turvallisuus sekä tärkeimpänä kasteluvesien turvaaminen tulevaisuudessa.

Parkin viimeiset maaperätutkimukset ovat valmistuneet alkuvuodesta 2024 ja niiden pohjalta Nicklaus Design työstää finalisoidun Master Planin helmikuun 2024 loppuun mennessä. Osakkaille järjestetään yhteensä kolme keskustelutilaisuutta ennen syksyn yhtiökokouksen päätöstä. 

Aikataulu

02/2024
Viimeistelty Master Plan

Ma 29.4.2024
Osakkaiden keskustelutilaisuus klo 17-20 Dipoli, Espoo (KUTSU)

Ti 11.6.2024
Osakkaiden keskustelutilaisuus klo 17-20 (paikka avoin)

Ti 27.8.2024
Osakkaiden keskustelutilaisuus klo 17-20 (paikka avoin)

Syksy 2024
Ylimääräinen yhtiökokous

 

Rakentaminen

10/2025
Rakentamisen aloitus reiät 1-9

11/2026
Rakentamisen aloitus reiät 10-18

09/2027
Reiät 1-9 auki uudistettuna

09/2028
Reiät 10-18 auki uudistettuna

Master Plan

Nicklaus Designin suunnittelema Park -kentän Master Plan julkaistiin osakkaiden nähtäväksi 24.10.2023 ja hallitus järjesti osakkaille infotilaisuuden yhtiökokouksen jälkeen 23.11.2023. Tutustu Oy Pickala Golf Ab hallituksen tiedotteeseen ja Master Planiin kokonaisuudessaan alla olevista linkeistä.

Tiedote Master Plan (pdf)

PICKALA MASTERPLAN ND_kartta (pdf, 15 MB)

Master Plan -suunnittelijan kommenteilla (pdf, 5 MB)

HUOM! PDF-tiedosto latautuu omalle laitteellesi klikkaamalla linkkiä, lataus ja kuvan terävöityminen voi kestää hetken tiedoston ollessa iso.

Ekstramateriaali

Visualisointi Park Master Plan x Park nykyinen

Info- ja keskustelutilaisuudet osakkaille

Julkaisemme tällä sivulla Master Planin julkaisun jälkeisten info- ja keskustelutilaisuuksien materiaalit.

23.11.2023 Infotilaisuus osakkaille yhtiökokouksen jälkeen (yhteenveto ja Q&A)

12.12.2023 Osakkaiden keskustelutilaisuus (yhteenveto | Q&A-osio)

Ma 29.4.2024 Osakkaiden keskustelutilaisuus klo 17-20 Dipoli, Espoo

Ti 11.6.2024 Osakkaiden keskustelutilaisuus

Ti 27.8.2024 Osakkaiden keskustelutilaisuus

 

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Mistä koostuvat rakentamisen suurimmat kustannukset?
Vesiesteet, väylien kuivatus ja kastelujärjestelmä muodostavat yhdessä puolet rakentamisen kustannuksista. EU-direktiivien ja kestävän kehityksen lisäksi haasteita tulevaisuudessa tuo ilmaston muutos, joka lisää kuivien jaksojen pituutta sekä vastavuoroisesti rankkasateita. Tällä hetkellä kenttien kastelua joudutaan säännöstelemään 50 % kesistä keskimäärin heinäkuun puolesta välistä alkaen. Parkille kaivettavilla kastelualtailla turvataan kaikkien kenttien kastelu, joka samalla mahdollistaa kaivuumassoilla väylien sekä semiraffien maksimaalisen kuivatuksen (pintamuotoilu). Pickalalle on äärimmäisen tärkeää pystyä lisäämään omavaraisuutta kasteluveden osalta, joka mahdollistaa samalla myös Kvarnträsk riskin pienentämisen. Siuntion kunta ei myy vettä kasteluvedeksi.

Vaikuttaako layoutin muutos hintaan?
MasterPlanin mukaisen massamäärän (200 000 m3) kanssa layout muutos ei tuo ylimääräisiä kustannuksia.

Entä jos remontti tehtäisiin osissa, kuten Seasidella?
Seasiden remontti on kestänyt 13 vuotta ja tekemättä on edelleen yhdeksän greenialuetta. Mikäli väylille tehtäisiin parannus (15 cm Pure Sand), pystyttäisiin omana työnä tekemään nykyisellä ryhmällä 1 väylä per vuosi. Seasiden mallilla (korjaaminen -vaihtoehto) omalla työllä 18 reikää pystytään tekemään kahdeksassa vuodessa. Kustannus Seasiden mallilla omana työnä ei ole merkittävästi edullisempi kuin ulkoistettuna ja kerralla tehtynä.

Budjetin pitävyys?
Parkin MasterPlan -kustannuslaskenta on tehty oman laskennan lisäksi kolmen ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Projektille on määritetty 2 500 euron vastikekatto, jonka johdosta tarpeen vaatiessa lisäraha kerätään vastikkeiden ulkopuolelta tai kustannuksia säädellään massatasapainolla/rakennevalinnoilla. Tarkempi kustannuslaskenta voidaan tehdä tammikuussa 2024 saatavan viimeistellyn Master Planin ja teknisen suunnitelman pohjalta. Lopullinen hinta määräytyy sitovien urakkatarjousten pohjalta. Urakkatarjousten ja rakentamisen aloittamisen välisenä aikana suunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa vielä hioa massojen ja rakennevalintojen osalta määriteltyyn budjettiin. Rakentaminen 9+9 mallilla mahdollistaa kustannusten säätelyn paremmin kuin 18. reiän rakentaminen kerralla.

Kuinka projekti voi vaikuttaa osakkeen arvoon ja pelioikeuden vuokraushintoihin?
Pickalan vetovoima on viimeisten vuosien aikana kasvanut ja vuokrapelioikeudet on vuokrattu yli vastikkeen. Pickalan sijainnin johdosta tuotteen laadun tulee olla äärimmäisen vahva ja vastata pelaajien kasvaviin vaateisin lisäten vetovoimaa. Markkinointitutkimusten mukaan Nicklaus Designin vaikutus kaikkiin vetovoiman kannalta tärkeisiin osa-alueisiin on suurempi kuin muilla suunnittelutoimistoilla. Nicklaus Design -kentät myyvät tutkimusten mukaan muun muassa pelioikeudet ja jäsenyydet 1,5 kertaa nopeammin. Lähin Nicklaus Design -kenttä on Ullna Ruotsissa, jossa osakkeen arvo on lähes kolminkertaistunut sekä yrityshinnat ovat kaksinkertaistuneet uudistuksen jälkeen.

Kuinka osakkeesta pääsee eroon ennen rakentamisen aloitusta?
MasterPlanin julkaisun sekä 23.11.2023 yhtiökokouskutsun (vastikekorotus) jälkeen osakkeita on myyty samaan hintaan kuin aikaisemminkin. Viimeisin osakekauppa tehtiin saman päivän aikana ilmoituksen jättämisestä keskiarvohinnalla.

Miten pelioikeudet saa vuokrattua rakentamisen aikana?
Rakentaminen tehdään 9+9 reikää kerrallaan, jolloin Park -kenttä on kokonaan kiinni rakentamisen aikana 4 pelikuukautta. Muina aikoina lähtöaikoja on saman verran käytössä kuin normaalisti (yksi kenttä pelataan 9 reikäisenä). Rakentamisen aikana green fee -pelaamista ja tapahtumia tullaan rajoittamaan merkittävästi.

Onko lisävastikkeelle mahdollisuus saada pidempi maksuaika?
Pyrkimys on tarjota osakkaille mahdollisimman pitkä aika lisävastikkeen maksuun kuitenkin niin, että omarahaosuutemme pankille täyttyy sekä rakentamisen osalta likviditeettimme on kunnossa. Tavoite on pystyä tarjoamaan koroton maksumahdollisuus neljälle vuodelle sekä neuvottelemaan pankin kanssa yhteistyökumppaniehdoin henkilökohtainen lainamahdollisuus pidempää maksuaikaa haluaville pelaajille.

Miten laajaksi suunnitellut vesiesteet vaikuttavat pelillisesti?
Vesiesteet tuovat kentälle visuaalisen ja strategisen aspektin ja antavat lisähaastetta etenkin taaimmaisilta tiipaikoilta. Vesiesteiden tuoma haaste on kompensoitu tiipaikkavaihtoehdoilla, joista klubipelaajan on mahdollisuus valita nykyistä Parkia selkeästi lyhyempi vaihtoehto, mutta pelata myös kenttä nykyisen mittaisena. Tiipaikkojen sijoittelu on tehty suhteessa vesiesteisiin ja väyliin niin, että varsinkin klubipelaajille löytyy aina myös vaihtoehtoinen ”kuiva” linja. Väylät ovat suunnitelmassa noin 10 prosenttia leveämmät kuin nykyisellä Parkilla.

Voiko Pickala ottaa kasteluvettä Rockille mahdollisesti tulevasta putkesta Siuntionjoesta?
Rockilla ei ole vielä lupaa vedenottoon Siuntionjoesta merenalaista vesijohtoa pitkin ja lupahakemuksesta on asianosaisten osalta jätetty useita mielipiteitä, muistutuksia ja lauselmia. Rockin mahdollinen putki Siuntionjoesta on Pickalalle ensimmäinen mahdollinen optio lisätä kasteluvesimäärää Kvarnträsk riskin eskaloituessa. Rockin hakema lupamäärä (35 000m3) riittää ainoastaan Rockin tarpeisiin ja Pickalan tarvitsema lisä on suurempi (50 000 m3).

Miten on mahdollista, että Rockin 9-reikäiseen par3-kenttään menee peräti 12 miljoonaa euroa, kun Parkin 18-reikäisen normikentän täysremonttiin ja modernisointiin menee 8 – 9 miljoonaa euroa?
Julkisuudessa esitetty Rock -hankkeen 12 M€ sisältää kentän lisäksi maan oston, klubitalon piha-alueineen ja golfautohalleineen, parkkipaikan sekä muut rakennukset sisältäen konehallin. Neitseellisen ja rakentamiseen vaikean maa-alueen johdosta Rockin maanrakentamisessa on tullut vastaan yllätyksiä (Parkilla maan alle mennään ainoastaan vesiesteiden osalta, joihin on tehty maaperätutkimus + on vanhaa merenpohjaa). Merkittävin Rock -hankkeen budjetin nousu on kuitenkin päätetty tietoisesti vastaamaan maailman parhaiden golfkenttien nykystandardeja. Lisäksi klubitalo on kasvanut kesäpaviljongista n. 1000m2 talvikäyttöön soveltuvaan rakennukseen.

Mitä tapahtuu kentällä oleville puille?
Puun kaadot tehdään suunnittelijan näkemykseen mukaan. Nicklaus Design suunnittelu lähtee siitä, että jokainen puu on arvokas ja niiden poistamiseen kysytään mielipidettä tilaajalta.

Miten rakentamisen aikana pääsee pelaamaan?
Rakentaminen tehdään 9+9 reikää kerrallaan, jolloin Park -kenttä on kokonaan kiinni rakentamisen aikana 4 pelikuukautta. Muina aikoina lähtöaikoja on saman verran käytössä kuin normaalisti (yksi kenttä pelataan 9 reikäisenä). Rakentamisen aikana green fee -pelaamista ja tapahtumia tullaan rajoittamaan merkittävästi.

Park ReDesign -tiedotteet

Kutsu osakkaiden keskustelutilaisuuteen 29.4.2024 (Park ReDesign)

Parkin viimeiset maaperätutkimukset on nyt tehty ja niiden pohjalta Nicklaus Design työstää finalisoidun Master Planin helmikuun aikana. Osakkaille järjestetään yhteensä kolme keskustelutilaisuutta ennen syksyn yhtiökokouksen päätöstä. Keskustelutilaisuuksien...

Kutsu osakkaiden keskustelutilaisuuteen 12.12.2023 (Park ReDesign)

Oy Pickala Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan keskustelutilaisuuteen Park kentän kehitysuunnitelman osalta. Keskustelutilaisuus pidetään tiistaina 12.12.2023 klo 17.00-20.00 paikassa Dipoli, Lumituuli auditorio, Otakaari 24, Espoo. Keskustelutilaisuuteen voi...

Pickala Golf